ANRE vrea să modifice normele metodologice de aplicare a OUG 114/2018, pentru a se conforma solicitărilor Comisiei Europene

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) urmăreşte modificarea normelor de aplicare a OUG 114/2018, astfel încât România să evite o nouă etapă a unei proceduri de infringement în sectorul gazelor, respectiv Curtea Europeană de Justiţie.

Informaţia apare în nota de fundamentare a unui proiect de ordin, prin care reprezentanţii ANRE vor să modifice mai multe reglementări din sector, precum codul reţelei şi metodologia de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate.

"Prin avizul motivat suplimentar din data de 25 iulie 2019, adresat României de Comisia Europeană (Comisia) în cauza nr. 2012/2114, Comisia constată că, prin obligarea producătorilor de gaze naturale din România să pună la dispoziţie producţia lor în mod prioritar pe piaţa internă, România nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul articolelor 35 şi 36 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) şi în temeiul articolului 40 litera (c) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 2003/55/CE", se arată în nota explicativă.

Oficialii ANRE arată că, în baza principiilor supremaţiei dreptului european şi al cooperării loiale, statele membre au obligaţia de a abroga normele naţionale contrare dreptului UE sau de a le lăsa neaplicate, după caz, obligaţie care incumbă tuturor autorităţilor naţionale, inclusiv cele administrative.

"Luând în considerare circumstanţele prezentate,…

Citeste continuarea aici

Citește și