Legea prin care elevii din 50 de școli beneficiază de masă caldă în valoare de 10 lei/zi, promulgată

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru aprobarea OUG 97/2018 care prevede că preșcolarii și elevii din 50 de grădinițe și școli beneficiază gratuit, până la finalul anului, de un pachet alimentar sau o masă caldă pe zi, în valoare de 10 lei, inclusiv TVA.

Legea adoptată decizional de Camera Deputaților pe 15 octombrie, prevede aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 97/2018 privind aprobarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la sfârșitul anului 2019, în perioada desfășurării activității didactice, preșcolarilor și elevilor din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități – pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/ beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată”, potrivit Ordonanței de urgență 97/2018.

Limita valorică prevăzută la articolul mai sus menționat cuprinde prețul produselor, cheltuielile de transport, de distribuție și de depozitare a acestora, după caz.

Preșcolarii sau elevi care din motive de natură medicală, culturală sau religioasă nu pot beneficia de masa standard vor beneficia de produse alimentare adecvate situației acestora, în baza unei cereri motivate scrise de către părinți sau reprezententații legali. Solicitarea trebuie să fie susținută de un document-suport și înregistrată la secretariatul unității de învățământ, conform OUG 97/2018.

În cadrul Programului – pilot vor fi distribuite numai produse alimentare obținute în unități autoritate, înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, pentru menținerea sănătății preșcolalilor și elevilor.

„În vederea aplicării prezentei ordonanțe de urgență, unităților administrativ – teritoriale de care aparțin unitățile – pilot le vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență”, mai arată actul normativ emis de Guvern și aprobat de Parlament.

Sumele prevăzute mai sus „pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităților/ subdiviziunilor administrativ – teritoriale sau din alte surse de finanțare, legal prevăzute, în următoarele situații: a) stabilirea prin hotărâre a consiliului local a unei valori zilnice mai mari decât cea prevăzută la art. 1 alin. (1); b) creșterea, în perioada aplicării Programului, a numărului de preșcolari/ elevi beneficiari din unitățile – pilot”.

Totodată, unitățile de învățământ incluse în Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat pot beneficia și de finanțare externă pentru susținerea unor activități similare Programului-pilot.

În plus, „Ministerul Educației Naționale, inspectoratele școlare, unitățile administrativ – teritoriale, unitățile de învățământ pot accesa fonduri de la bugetul Uniunii Europene sau pot finanța din fonduri proprii/ din bugetele locale desfășurarea unor programe similare și în alte unități de învățământ decât cele 50 prevăzute în anexă”, conform sursei citate.

„Autoritățile administrației publice locale, instituțiile și autoritățile cu atribuții în domeniul educației au obligația să urmărească și să verifice buna desfășurare a procesului de aprovizionare privind distribuția către elevi/ preșcolari a pachetului alimentar/ mesei calde”, mai prevede actul normativ.

Personalul împuternicit de Ministerul Sănătății din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București efectuează controlul „respectării prevederilor legislației în vigoare privind condițiile igienico – sanitare prin care pachetul alimentar/ masă caldă este oferit/ oferită către elevi/ preșcolari, precum și al respectării unei alimentații corespunzătoare din punct de vedere nutrițional, în unitățile de învățământ preuniversitar”, conform sursei citate.

La închiderea programului-pilot, la sfârșitul acestui an, în urma unei analize realizate de Ministerul Educației, pe baza rezultatelor obținute și interpretate lunar, pe parcursul derulării proiectului, la nivelul fiecărui inspectorat școlar județean și al lnspectoratului Școlar al Municipiului București, prin hotărâre a Guvernului, va fi luată o decizie asupra oportunității extinderii acestui program la nivel național, respectiv asupra modalității de implementare.

Sursa: News24.ro.

Citește și