Expoziţie documentară dedicată limbii române la Biblioteca Naţională

Expoziţia documentară intitulată „Floarea cuvintelor: limba română în comori literare şi bibliofile din patrimoniul Bibliotecii Naţionale a României” va fi organizată miercuri, de Ziua Culturii Naţionale, în foaierul Ateneului Român.

Evenimentul, organizat de Biblioteca Naţională a României, cu sprijinul Ministerului Culturii, îşi propune să pună în lumină specificul cultural românesc, reflectat în pagini de carte din Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale, care constituie mărturii ale evoluţiei culturii scrise în ţara noastră şi au o mare însemnătate pentru formarea limbii române literare, se arată într-un comunicat transmis luni AGERPRES.

Structurată în trei secţiuni tematice, expoziţia reuneşte o serie de reproduceri după documente valoroase din cadrul fondului de carte românească veche şi rară, reliefând momente de referinţă ale istoriei tiparului în limba noastră, aspecte privind afirmarea identităţii lingvistice şi, nu în ultimul rând, importanţa culturală a scrierilor autohtone.

Prima secţiune este dedicată tipăriturilor deschizătoare de drumuri ale secolelor XVI-XVIII, în alfabet chirilic, care au avut o influenţă fundamentală asupra evoluţiei estetice a limbii române. Imaginile prezentate în cadrul acesteia redau foi de titlu, fragmente de text şi ilustraţii ale unora dintre cele mai însemnate lucrări legate de numele marcante ale diaconului Coresi, mitropoliţilor Varlaam, Dosoftei şi Antim Ivireanul sau de cel al domnitorului Dimitrie Cantemir.

Cea de-a doua secţiune a expoziţiei prezintă publicului o parte dintre cărţile de gramatică românească notabile, apărute în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea, aflate astăzi în colecţia de bibliofilie a Bibliotecii Naţionale.

Ultima secţiune a expoziţiei evocă geniul poetic al lui Mihai Eminescu. ”Ziua de 15 ianuarie, deosebit de importantă şi plină de semnificaţii pentru cultura şi identitatea naţională, constituie un bun prilej pentru Biblioteca Naţională a României de a expune şi pagini din cele mai frumoase ediţii bibliofile eminesciene (…). Se aduce, astfel, un pios omagiu, la împlinirea a 170 de ani de la naştere, autorului Luceafărului şi al atâtor altor scrieri nemuritoare, care alcătuiesc inegalabila sa operă (…)”, precizează organizatorii.

Sursa: News24.ro.

Citește și