Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, în şedinţa de marţi, un proiect de lege prin care Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO, vor fi administrate, protejate şi conservate de consiliile judeţene.

Proiectul de lege privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO, şi unele măsuri privind protejarea acestora prevede că, prin derogare de la prevederile Codului Silvic, terenurile din fondul forestier naţional pe amplasamentul cărora se află zona de sit (zona 1) a Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei şi zona de protecţie (zona 2) se scot definitiv din fondul forestier naţional, fără plată şi fără compensare.

„Judeţele pe teritoriul cărora se află monumentele istorice Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei şi care nu sunt înscrise în inventarul domeniului public naţional ori în inventarul domeniului public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor au obligaţia să preia, să inventarieze, să înscrie în domeniul public judeţean şi să asigure administrarea acestora. Consiliile judeţene au obligaţia să protejeze, să conserve şi să pună în valoare Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei aflate în administrare, inclusiv prin activităţi de publicitate şi desfăşurarea de activităţi de natură economică în ceea ce priveşte editarea şi valorificarea prin standuri proprii de material de popularizare în scopul cunoaşterii, educării, promovării şi cercetării monumentelor istorice”, se mai arată în proiect.

Conform acestuia, consiliile judeţene au obligaţia să asigure paza monumentelor istorice, a zonei de protecţie a acestora, să stabilească mijloacele de protecţie şi să monitorizeze punerea în aplicare a lor, iar Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul Jandarmeriei Române, are obligaţia să asigure măsurile de ordine şi siguranţă publică.

Proiectul a fost adoptat cu 260 de voturi „pentru” şi o abţinere. Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

Sursa: News24.ro.

Citește și