Strategia de apărare a drepturilor lucrătorilor din cultură şi mass-media

Delegaţii prezenţi la Congresul Extraordinar al Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, ce a avut loc în perioada 17-19 februarie 2020, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înfiinţare, au adoptat direcţiile de acţiune pentru apărarea drepturilor lucrătorilor din domeniu în mandatul 2020-2024.

Conform unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES, participanţii au adoptat următoarele obiective: negocierea şi semnarea unui contract colectiv de muncă la nivel de Sector Cultură şi Mass-Media; modificarea Legii salarizării unice în vederea unei ierarhizări corecte a funcţiilor de execuţie şi de conducere din sector; respectarea independenţei editoriale a jurnaliştilor, a libertăţii de exprimare, sancţionarea oricărei tentative de cenzură şi respingerea oricărei ingerinţe politice în activitatea editorială; susţinerea sindicatelor membre cu privire la respectarea aplicării prevederilor CCM cu privire la protecţia muncii, asigurarea condiţiilor de muncă, remunerarea corectă a timpului suplimentar de muncă, calitatea serviciilor de cazare pentru personalul aflat în delegaţie şi respectarea strictă a încadrării în prevederile din fişa postului; respectarea legalităţii şi transparenţei în cheltuirea banului public, sesizarea oricărui abuz sau derapaj de la aceste principii.

Totodată, un alt obiectiv este acordarea de sprijin pentru orice proiect de lege care va urmări depolitizarea instituţiilor publice de radio şi televiziune şi a CNA, precum şi introducerea taxei mass-media pentru Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune şi Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, ca garanţie a unei informări corecte a cetăţenilor, a eliminării distorsiunilor de informare şi a asigurării independenţei editoriale a acestor instituţii.

Reprezentanţii FAIR-MediaSind subliniază, de asemenea, că sprijină orice iniţiativă legislativă care vizează reducerea fiscalităţii în cazul veniturilor angajaţilor din cultură şi mass-media.

„Împreună cu Federaţia Internaţională a Muzicienilor, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, Federaţia Internaţională a Actorilor, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor si UNI GLOBAL UNION, FAIR-MediaSind se va implica în creşterea gradului de profesionalizare a membrilor săi prin organizarea de seminarii, conferinţe, schimburi de experienţă cu profesioniştii din mass-media internaţională. În acest sens, împreună cu reprezentanţii Comitetului Sectorial din cultură şi mass-media, FAIR-MediaSind va participa la elaborarea standardelor ocupaţionale la nivel european pentru lucrătorii din cultură şi mass-media”, se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, FAIR-MediaSind susţine modificarea legislaţiei muncii astfel încât şi lucrătorii independenţi să poată beneficia de aceleaşi drepturi cu ale salariaţilor, concedii plătite, în baza contractelor colective de muncă încheiate la nivelul sectorului cultura şi mass-media, dar şi toate demersurile membrilor afiliaţi din Societatea Română de Radiodifuziune – SRR şi Societatea Română de Televiziune – SRTV pentru reinstaurarea legalităţii în aceste două instituţii. În acest sens, reiterează cererea de demitere în regim de urgenţă a conducerilor SRR şi SRTV şi numirea în fruntea acestor instituţii a unor profesionişti care să respecte meseria de jurnalist si misiunea publică stabilită prin lege.

Comunicatul mai precizează că FAIR-MediaSind va iniţia demersurile legale în vederea modificării şi completării Legii pensiilor publice în sprijinul salariaţilor din cultură şi mass-media, va face demersuri către Ministerul Culturii şi Ministerul Muncii pentru recunoaşterea bolilor profesionale ale salariaţilor din domeniu, va solicita din partea instituţiilor statului reglementări riguroase privind situaţia muncii nenormate pentru lucrătorii din cultură şi mass-media şi va solicita modificarea şi completarea Legii nr 62/2011 pentru deblocarea dialogului social la nivel naţional, de sector şi de unitate.

„Având în vedere faptul că numărul membrilor organizaţiei este într-o continuă creştere, fapt ce demonstrează sporirea încrederii salariaţilor în organizaţia noastră, ne întăreşte convingerea ca Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind are acum profilul unei organizaţii europene care poate apăra şi promova drepturile şi interesele membrilor săi. Această misiune poate fi realizată cu succes şi datorită sprijinului constant pe care federaţia îl primeşte din partea organizaţiilor la care este afiliată cu drepturi depline: Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere Frăţia CNSLR-Frăţia, Federaţia Internaţională a Muzicienilor, Federaţia Internaţională a Actorilor, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, UNI Global UNION şi UNI MEI”, se mai scrie în comunicat.

Sursa: News24.ro.

Citește și