Planul urbanistic: Tot ce ar trebui să știi despre acest termen

Denumirea de plan urbanistic poate crea confuzii pentru o persoană nefamiliarizată cu domeniul proiectării.

Cu toate acestea, poți întâlni acest termen dacă vrei să îți construiești o casă sau alt tip de clădire, precum și dacă vrei să modifici o construcție deja existentă.

Află ce este un astfel de plan, câte tipuri există și în ce situații se folosește fiecare dintre ele, în rândurile următoare. Apoi, dacă ai nevoie de unul dintre aceste documente, asigură-te că urmezi toți pașii necesari și că respecți reglementările legale pentru zona în care este amplasat imobilul.

Pentru început, ce este un plan urbanistic?

Pe scurt, în limbaj informal, un plan urbanistic reprezintă suma tuturor reglementărilor și reperelor după care este organizată o anumită zonă geografică, rurală sau urbană. Acest plan este efectuat de un arhitect sau de un urbanist profesionist, acreditat de autoritățile specifice.

Funcție de zona cuprinsă și de conținutul său, planul urbanistic poate fi general (PUG), zonal (PUZ) sau de detaliu (PUD). Fiecare dintre cele trei planuri cuprinde o serie de concepte, reguli și specificații, aplicabile terenului la care se referă.

1. Planul urbanistic general

Așa cum sugerează și numele, acest plan cuprinde norme generale, care sunt, apoi, detaliate în celelalte două planuri. Planul urbanistic general se referă atât la zonele intravilane, cât și la cele extravilane.

Un astfel de plan acoperă stabilirea și delimitarea zonelor funcționale, construibile, protejate sau cu interdicție de construire. Sunt menționate și modurile de utilizare a terenurilor și condițiile în care pot fi ridicate construcții.

Tot în planul urbanistic general se găsesc și mențiuni cu privire la optimizarea relațiilor localităților cu teritoriul lor administrativ și județean, precum și organizarea și dezvoltarea căilor de comunicație.

2. Planul urbanistic zonal

Acest tip de plan este mai detaliat decât cel general, ocupându-se de tot ce înseamnă organizare la nivel de zonă a unei localități anume.

Cu alte cuvinte, planul urbanistic zonal abordează subiecte ca dezvoltarea infrastructurii, organizarea rețelei stradale, măsurile de protecție a mediului, organizarea arhitecturală și nu numai.

Spre deosebire de planul general, cel zonal specifică procentul de ocupare a terenului (POT) și coeficientul de utilizare a terenului (CUT), precum și regimul de înălțime, racordul cu drumul de acces, lărgirea perimetrului, schimbarea folosinței unui teren și nu numai.

Planul urbanistic zonal este efectuat la inițiativa primăriilor și a consiliilor județene, valabilitatea unui astfel de document fiind de cinci ani. Dacă este nevoie de modificări, acestea pot fi făcute doar în primul an de la întocmirea și aprobarea documentului.

3. Planul urbanistic de detaliu

Al treilea și ultimul tip de plan urbanistic se realizează la inițiativa proprietarului, iar costurile de proiectare și întocmire sunt suportate, în totalitate, de acesta. Conținutul unui plan urbanistic de detaliu se referă la o anumită parcelă, la nivelul căreia se doresc a fi efectuate modificări.

Planul de detaliu poate conține reglementări cu privire la limitele de proprietate, poziția racordului la utilități și accesul în proprietatea respectivă. El poate conține și specificații referitoare la:

  • Parcaje, spații de recreere și de joacă;
  • Relații funcționale și estetice cu alte construcții din vecinătate;
  • Funcțiunea și aspectul arhitectural al construcției;
  • Integrarea noilor construcții și corelarea lor cu cele învecinate.

Acest tip de plan se subordonează planului zonal, precum și planului urbanistic general.

Așadar, fiecare dintre cele trei tipuri de planuri urbanistice are un rol bine stabilit, iar ele funcționează împreună pentru a oferi un ghid cuprinzător și detaliat al unei zone, din toate perspectivele.

Citește și