Guvernul urmează să aprobe prin OUG modificarea Legii 86/2006 privind Codul vamal

Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de joi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii 86/2006 privind Codul vamal al României.

Prin proiectul de ordonanţă se propune „abrogarea expresă” a articolelor care contravin normelor vamale europene sau care dublează legislaţia vamală unională, pentru a se evita „încălcarea prevederilor Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene şi implicit sesizarea Curţii Europene de Justiţie”, potrivit notei de fundamentare.

„Abrogarea expresă a articolelor căzute în desuetudine sau care pot creea confuzii garantează aplicarea directă şi fără echivoc a Regulamentelor Uniunii, cu consecinţa evitării condamnării României de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene prin aplicarea unor sancţiuni pecuniare al căror cuantum purtător de penalităţi ar putea fi unul semnificativ, de natură a afecta bugetul consolidat şi îndeplinirea obiectivelor asumate de Guvern. Astfel, impactul modificărilor propuse prin proiectul de ordonanţă de urgenţă a guvernului este de natură bugetară, astfel încât reglementările existente în Codul vamal şi neabrogate până în prezent să nu afecteze disciplina fiscal bugetară, corelându-se legislaţia vamală naţională cu legislaţia vamală Unională”, se arată în nota de fundamentare.

Astfel, prin proiectul de act normativ „se vor evita viitoare sesizări ale Comisiei Europene şi se creează un mediu concurenţial eficient, ceea ce va duce la creşterea încasărilor la buget prin creşterea volumului traficului de mărfuri”.

„Nu în ultimul rând, se are în vedere eficientizarea legislaţiei prin claritate şi asigurarea securităţii raporturilor juridice fără a mai exista la nivelul mediului de afaceri dubii cu privire la legislaţia vamală aplicabilă, nemaiexistând astfel incertitudini privind cadrul legal aplicabil”, conform notei de fundamentare.

Tot in cadrul şedinţei urmează să se decidă, printr-o hotărâre, abrogarea HG 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”.

„Urmare evaluării schemei ‘Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii’, s-a constatat că aceasta nu a avut rezultatele scontate din următoarele motive: număr redus de beneficiari, respectiv 8.134 în anul 2018 şi 7.552 în anul 2019; număr mic de centre de colectare la nivel naţional, respectiv doar 28 de centre de colectare lână repartizate în 11 judeţe; distanţe mari între exploataţiile de ovine şi centrele de colectare; lipsa industriei de profil prelucrătoare; măsura a fost neatractivă pentru crescătorii de ovine din cauza preţului mic de valorificare a lânii, întrucât aceştia nu dispun de posibilităţi tehnice de a spăla/curăţa lâna”, se arată în nota de fundamentare a actului normativ.

Iar prin abrogarea acestei scheme de sprijin, „resursele financiare aferente acesteia pot fi redirecţionate către alte măsuri care să sprijine fermierii aflaţi în dificultate, în sensul susţinerii activităţii de creştere a animalelor prin măsuri economice adecvate, în vederea asigurării hranei, a materiilor prime pentru industria alimentară şi menţinerea locurilor de muncă”.

Pe agenda şedinţei Executivului figurează şi un proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HG 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei.

Un alt proiect de HG care urmează să fie adoptat de Guvern este cel privind modificarea anexelor nr. 1-3 la HG 78/2008 privind stabilirea uniformei, a însemnelor distinctive, a insignei şi a documentului de legitimare pentru personalul militar din Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne.

Nu în ultimul rând, Executivul ar urma să decidă cu privire la măsurile de relaxare care vor fi aplicate după data de 16 iunie, în baza unei Hotărâri a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă care se va reuni, joi, înainte de şedinţa de Guvern.

Sursa: Financiarul.ro.

Citește și