Ministerul Justiţiei organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general al ANP

Luni,  Ministerul Justiţiei  împreună cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor, a anunţat, că organizează concurs în vederea ocupării postului de director general al ANP.

La concurs/examen se pot înscrie ofiţerii de poliţie penitenciară în activitate care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute la art.11 din Legea 145/2019, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv au cetăţenia română şi domiciliul în România, cunosc limba română, îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege, au 18 ani împliniţi, capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei, nu au antecedente penale sau nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, îndeplinesc condiţiile specifice postului, nu le-au încetat raporturile de serviciu dintr-o funcţie publică, din motive disciplinare, în ultimii 5 ani.

În acest sens, aceştia trebuie să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist de penitenciare, să nu fi fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate şi nici ai vreunui serviciu de informaţii şi să obţină autorizaţie, pentru funcţiile care implică lucrul cu informaţii clasificate, după promovarea concursului.

Totodată, cei care doresc să se înscrie trebuie să aibă studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii acreditate potrivit legii, în domeniul specific funcţiei sau în domeniul managementului, să îndeplinească condiţiile specifice postului, să aibă minimum 10 ani vechime efectivă în poliţia penitenciară, să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie, cu excepţia celor rămaşi neîncadraţi în funcţii din cauze neimputabile, să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin „foarte bun” la evaluarea anuală a performanţelor activităţii profesionale, să aibă minimum 4 ani vechime efectivă în funcţii de conducere din poliţia penitenciară şi să fie declaraţi „apt medical” şi „apt” la testarea psihologică organizată în acest scop.

Aşadar, Ministerul Justiţiei informează că interviul se va desfăşura pe 29 martie, dată ce poate suferi modificări în funcţie de numărul candidaţilor şi de modalitatea de desfăşurare a acestuia, iar data desfăşurării probei practice va fi anunţată ulterior, în timp util, prin afişare pe pagina de internet a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a Ministerului Justiţiei.

Sursa: News24.ro.

Citește și