Ziua de 9 februarie este declarată Ziua Mondială a Limbii Elene.

Cu ocazia sărbătoririi zilei Limbii Elene, deputatul Dragoş Gabriel Zisopol a transmis mesajul:

„Îmi revine deosebita plăcere şi onoare, ca în calitate de preşedinte şi deputat al Uniunii Elene din România să vă urez un călduros bun venit la cea de-a III-a ediţie a Zilei Limbii Elene.

În această zi, avem bucuria să celebrăm cea mai veche şi unica supravieţuitoare a limbilor europene antice, o limbă vorbită de peste trei mii şi jumătate de ani fără întrerupere.

Limba greacă de astăzi este practic aceeaşi cu cea din lumea antică, doar ocupaţia invadatorilor străini şi introspecţia grecilor asupra lor înşişi, acel socratic îndemn „cunoaşte-te pe tine însuţi”, au făcut ca limba elenă să sufere un minim de schimbări.

Omul grec a ştiut să dea glas umanităţii sale, să-şi contureze prin limbă şi gândire raportul cu divinul, cu natura, cu tot ce îl înconjoară. Este o limbă care a învăţat ea însăşi să crească, să se îmbogăţească nelimitat. A fost cultivată ca o limbă savantă, expresie a unei civilizaţii a cărei superioritate era deplin recunoscută.

După cucerirea Constantinopolului, rolul său a fost simţitor diminuat însă a continuat să se resimtă şi în epocile următoare. Anul acesta se împlinesc 200 de ani de la Revoluţia de la 1821, şi, este demn de remarcat faptul că, de-a lungul vremii, corifei ai culturii elene au promovat reînvierea limbii greceşti ca limbă panbalcanică. În acest sens a funcţionat proiectul lui Rigas Ferreos Velestinlis pentru o republică multietnică, prin care sud-estul Europei era invitat să se elenizeze, să se ilumineze, să adere la valorile morale, etice, democratice şi intelectuale ale antichităţii greceşti. Circumstanţele istorice nu au permis însă decât întipărirea în spaţiului balcanic a însuşirilor spiritului elen. Putem spune că limba greacă, întrebuinţată ca mijloc de înţelegere între popoarele balcanice, explică multe din trăsăturile lingvistice comune pe care le găsim zilele noastre în limbile acestora.

Astăzi, peste 15 milioane de oameni vorbesc limba greacă: în Grecia, Cipru, în marile comunităţi din SUA, Canada, Australia şi alte numeroase ţări europene.

În anul 2018, Parlamentul Republicii Elene a votat ca ziua de 9 februarie, ziua comemorării poetului naţional Solomos, să devină Ziua Mondială a Limbii Elene. În România, Legea privind instituirea Zilei Limbii Elene, Legea nr. 204/2018, al cărei iniţiator sunt, prevede şi faptul că anual, cu prilejul sărbătoririi Zilei Limbii Elene, în localităţile în care trăiesc membri ai comunităţilor noastre sau filoeleni se organizează manifestări culturale dedicate acestei sărbători.

Eforturile Uniunii Elene din România pentru promovarea educaţiei în limba elenă se regăsesc în numeroase proiecte desfăşurate cu această tematică: Olimpiada Naţională de Limba Neogreacă, Olimpiada Internaţională a Elenismului, Seminarul pentru perfecţionarea cadrelor didactice etc.

Graţie demersurilor conducerii Uniunii Elene din România, începând cu anul şcolar 2009-2010 Olimpiada Naţională de Limba Neogreacă a fost inclusă în seria olimpiadelor şi concursurilor naţionale şcolare finanţate şi încadrate în calendarul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Un alt mare succes a fost organizarea începând cu anul 2014, alături de Ministerul Educaţiei din România, a primei Olimpiade Internaţionale de Limbă Neogreacă, ajunsă în 2019 la cea de-a VI-a ediţie şi la care au participat elevi din 12 ţări.

În acest context, se înscrie şi evenimentul dedicat celei de-a treia ediţii a acestei Zile, organizat de Uniunea Elenă din România. Îmi face o deosebită plăcere şi onoare de a avea alături de noi distinse personalităţi ale vieţii politice, sociale, culturale din cele patru colţuri ale lumii.

Mă înclin şi le mulţumesc că fac parte din strădania noastră de păstrare şi promovare a limbii, culturii şi tradiţiilor elene, de consolidare a legăturilor cu Patria Mamă, cu Diaspora greacă, cu toţi cei cărora limba greacă le conferă trăirea unei regăsiri, a libertăţii şi a sentimentului de „acasă „.

La mulţi ani tuturor vorbitorilor de limba elenă, oriunde s-ar afla!”

Sursa: News24.ro.

Citește și