Impact semnificativ la nivelul tuturor participanților la piața financiară. Noutăți aduse de reglementările europene privitor la finanțarea sustenabilă și tranziția verde

În ultimii ani, există la nivelul Uniunii Europene o activitate intensă de reglementare în vederea definirii cadrului legal privind finanțarea participativă, piețele de cripto-active, infrastructura pieței bazată pe tehnologia registrelor distribuite și, nu în ultimul rând, privind finanțarea sustenabilă și dezvoltarea durabilă.

Deși o parte din regulile și obligațiile privind finanțarea sustenabilă și dezvoltarea durabilă au început să fie implementate de către entitățile financiare, încă suntem la începutul acestui proces de tranziție pentru a putea face o evaluare completă a tuturor implicațiilor care vor urma.

Strategia UE privind finanțarea sustenabilă și tranziția la verde are în vedere trei obiective: reorientarea fluxurilor de capital către o economie mai sustenabilă, includerea elementelor de sustenabilitate în sistemele de administrare a riscurilor și încurajarea transparenței și a viziunii pe termen lung.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, domnul Nicu Marcu, atrage atenția asupra impactului și implicațiilor strategiei UE privind finanțarea sustenabilă și tranziția la verde. Această strategie a fost pusă în aplicare de către Comisia Europeană în 2018 și are în vedere trei obiective, respectiv: reorientarea fluxurilor de capital către o economie mai sustenabilă, includerea elementelor de sustenabilitate în sistemele de administrare a riscurilor și încurajarea transparenței și a viziunii pe termen lung.

Scopul Comisiei Europene este de a îndeplini obiectivele politice ale “Pactului ecologic european”, precum și a angajamentelor internaționale ale Uniunii Europene privind clima și durabilitatea. Conform “Pactului ecologic european”, continentul european trebuie ca, până în 2025, să fie neutru din punct de vedere climatic. Mai mult, acest pact a fost lansat pentru a implementa obiectivele prevăzute în cadrul Acordului de la Paris de reducere semnificativă a riscurilor și a efectelor schimbărilor climatice, în vederea menținerii creșterii temperaturii medii globale la nu mai mult de 2 grade Celsius peste nivelurile pre-industriale.

Astfel, în vederea implementării strategiei UE privind finanțarea sustenabilă și tranziția la verde, Comisia Europeană a elaborat o serie de acte normative care au ca scop încurajarea finanțării care sprijină dezvoltarea durabilă a economiei, reducând în același timp presiunile asupra mediului și având totodată în vedere aspectele sociale și de guvernanță.

În acest sens a fost elaborată o serie de reglementări care au în vedere aspecte privind modul în care pot fi identificate activele și activitățile verzi, modul în care entitățile financiare implementează  factorii de mediu, sociali și de guvernanță, atât la nivelul politicii de investiții, cât și la nivelul celei de administrare a riscurilor, modul în care vor fi incluse de către consultanți, în recomandările lor, aspectele privind durabilitatea, elaborarea unui cadru standardizat privind obligațiunile verzi, ca instrument financiar ce va facilita finanțarea sustenabilă, adaptarea raportărilor financiare ale companiilor prin includerea unui raport privind durabilitatea și, nu în ultimul rând, introducerea unui cadru de reglementare privind indicii de referință climatici specifici acestui scop.

Toate aceste aspecte sunt reglementate pe mai multe niveluri de acte normative ale UE, respectiv directive și regulamente, acte delegate și standarde tehnice de reglementare. Unele aspecte sunt în prezent implementate prin intermediul actelor normative care au intrat în vigoare, altele sunt încă în curs de a fi reglementate. Acest proces de reglementare și implementare este în curs de realizare și se va finaliza în câțiva ani, odată cu adoptarea ultimelor standarde tehnice de reglementare.

Această tranziție la verde va avea impact asupra tuturor participanților la piața financiară, respectiv asupra entităților financiare, consultanților de investiții, întreprinderilor relevante din perspectiva legislației privind durabilitatea, administratorilor de indici de referință și, nu în ultimul rând, asupra investitorilor. Astfel, o serie de modificări va fi necesară la nivelul politicilor de investiții financiare, al sistemelor de administrare a riscurilor, al politicilor de remunerare, politicilor de gestionare a conflictelor de interese, al sistemelor de raportare și al fluxurilor operaționale, al mecanismelor de guvernanță a produselor financiare și, nu în ultimul rând, la nivelul prospectelor și al precontractelor.

Toate aceste noutăți aduse de reglementările europene privind finanțarea sustenabilă și tranziția verde vor avea un impact semnificativ la nivelul tuturor participanților la piață, în ceea ce privește procesele și sistemele IT folosite intern, în ceea ce privește modalitatea în care aceștia își vor defini pe viitor liniile de afaceri și produsele financiare, precum și la nivelul resursei umane.

În sprijinul participanților la piață care sunt sau vor fi afectați de tranziția la verde, Autoritatea de Supraveghere Financiară a făcut public pe site-ul său toate aspectele privind implementarea reglementărilor europene cu privire la finanțarea sustenabilă, precum și stadiul în care se află acestea.

Sursa: financialintelligence
Citește și