Cum gestionezi deșeurile produse de compania ta?

Deșeurile reprezintă una dintre cele mai mari surse de poluare a mediului înconjurător. Gestionarea eficientă a acestora este vitală pentru orice companie, atât în ceea ce privește reducerea costurilor de producție, cât și pentru îndeplinirea obligațiilor legislative sau creșterea veniturilor.

La nivelul țării noastre, toți operatorii economici, indiferent de mărime ori tipul de activitate pe care o desfășoară, generează o anumită cantitate de deșeuri. Hârtie, plastic, aluminiu, metal, sticlă, resturi materiale sau deșeuri periculoase, dacă nu sunt administrate în mod corespunzător, toate au o influență negativă asupra planetei. Din acest motiv, firmele au o serie de responsabilități de management a deșeurilor. Iată cum poți să îndeplinești această obligație legală pentru compania ta:

Realizează o evaluare internă a activității

Un prim pas pentru determinarea celor mai bune modalități de gestionare a deșeurilor vizează realizarea unui audit intern. Astfel, se pot identifica procesele generatoare de deșeuri, tipul și cantitatea aproximativă a materialelor reziduale, pierderile pe faze de activitate ori de fabricație, precum și soluțiile ce trebuie adoptate pentru reducerea, reutilizarea și reciclarea acestora.

Codifică deșeurile potrivit normelor legale

Orice companie, chiar și dacă nu derulează activități de producție, are calitatea de generator de deșeuri. Prin urmare, după identificarea produselor reziduale, are obligația să le clasifice și codifice în conformitate cu prevederile legale. Practic, fiecărui deșeu i se va atribui un cod din lista stabilită prin Hotărârea de Guvern nr.856/2002. Mai departe, materialele care se aruncă în companie vor fi clasificate în funcție de periculozitate. De regulă, un deșeu este considerat periculos dacă ridică cel puțin un risc (explozibil, inflamabil, nociv, toxic, coroziv, iritant, mutagen etc).

Desemnează un responsabil pentru managementul deșeurilor

Firmele trebuie să raporteze, elimine și valorifice deșeurile și să centralizeze toate aceste acțiuni într-un raport de mediu. Totodată, au obligația de a desemna un responsabil de mediu. Așadar, poți lua în considerare o persoană din rândul angajaților proprii, care să fie instruită și acreditată în acest domeniu și să se asigure că sunt îndeplinite toate sarcinile cu privire la gestionarea deșeurilor. În caz contrar, contactează un OIREP pentru externalizarea acestor servicii.

Responsabilitățile referitoare la materialele reziduale sunt uriașe, fiind necesare cunoștințe specifice pentru respectarea tuturor prevederilor legale și a procedurilor de management a deșeurilor. O organizație de implementare a răspunderii extinse a producătorului (OIREP) poate prelua toate sarcinile de mediu. Pe lângă faptul că economisești resurse interne, cu ajutorul său  te asiguri că deșeurile produse sunt gestionate corect și eviți riscul unor amenzi semnificative.

Respectă ierarhia deșeurilor

Reglementările europene și naționale obligă firmele să găsească cele mai potrivite metode de gestiune a deșeurilor, însă, prin respectarea unei ierarhii a reziduurilor. În acest sens, este necesar să se acorde o atenție deosebită prevenirii apariției deșeurilor. A doua etapă vizează pregătirea acestora pentru reutilizare, după care se ia în calcul reciclarea, apoi valorificarea deșeurilor și, abia la final, eliminarea lor. Astfel spus, dacă materialul respectiv oferă posibilitatea valorificării, operațiunea va fi benefică pentru natură și companie. Eliminarea deșeurilor poluează puternic mediul, de aceea trebuie luate în calcul și alte modalități de gestionare a materialelor.

Asigură infrastructura pentru colectarea separată

Ca operator economic, ai obligația legală de a facilitate valorificarea ori tratarea specifică a deșeurilor. Asta înseamnă că trebuie să organizezi și să amenajezi o zonă pentru stocarea temporară și colectarea separată a materialelor reziduale. Achiziționează recipiente corespunzătoare, pe care să le etichetezi cu codul și denumirea deșeurilor și instruiește personalul cu privire la responsabilitățile avute.

 

Orice generator de deșeuri este obligat, în primul rând, să colecteze separat cel puțin câteva categorii de produse reziduale – hârtie, plastic, metal sau sticlă. Gestionarea eficientă, sigură, economică și ecologică a produselor aruncate trebuie să fie un obiectiv de business important pentru companii, atât pentru respectarea legii, cât și pentru protejarea mediului înconjurător.

Citește și