Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a anunţat, joi, că a simplificat modalitatea de înscriere a imobilelor în evidenţele de cadastru şi carte funciară, prin eliminarea unor acte.

„ANCPI a modificat Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 700/2014, se precizează într-un comunicat transmis AGERPRES.

Astfel, arată sursa citată, noul act normativ prevede, în cazul cererilor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, reintroducerea referatului de completare care va cuprinde solicitările inspectorului de specialitate şi/sau pe cele ale registratorului de carte funciară, iar termenul de rezolvare a solicitărilor din referatul de completare este de cinci zile de la comunicarea documentului.

Potrivit ANCPI, o altă modificare se referă la eliminarea obligaţiei de a depune la documentaţia cadastrală extrasul de carte funciară.

Agenţia precizează totodată că din documentaţia cadastrală poate lipsi, în anumite condiţii, şi procesul-verbal de vecinătate, documentul nemaifiind necesar dacă suprafaţa măsurată este mai mare cu până la 2% faţă de suprafaţa din acte sau cea înscrisă în cartea funciară.

„De asemenea, semnarea procesului-verbal de vecinătate nu mai este necesară: pe latura împrejmuită; în cazul în care pentru imobilul învecinat a fost semnat un proces verbal de vecinătate cu imobilul în cauză; pe latura învecinată cu elemente stabile în timp (drumuri, canale, căi ferate etc.); pe latura neîmprejmuită dacă limita corespunde cu limita imobilului vecin care este deja înscrisă în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară; pentru imobilele cuprinse în planurile parcelare întocmite în sistem de coordonate Stereografic 1970, aflate în baza de date a oficiului teritorial”, menţionează Agenţia Naţională de Cadastru.

ANCPI mai arată că, potrivit noilor prevederi, nesemnarea procesului-verbal de vecinătate nu împiedică înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară sau actualizarea datelor acestuia.

„Astfel, în cazul în care vecinul nu se prezintă pentru a semna procesul verbal de vecinătate, proprietarul poate da o declaraţie notarială care va înlocui procesul verbal. Pe de altă parte, refuzul semnării procesului-verbal de vecinătate de către proprietarul imobilului vecin constituie motiv de respingere a cererii”, precizează ANCPI.

Sursa: News24.ro.

Citește și