Ce presupune un audit intern?

Potrivit art. 65 alin. (7) din Legea nr. 162/2017, entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse Auditului Statutar (respectiv entitățile de interes public definite conform art. 2 pct. 12 din Legea nr. 162/2017 și entitățile care îndeplinesc criteriile de mărime pentru auditare) sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității de Audit Intern. Totodată, pentru entitățile de interes public există obligația organizării unui Comitet de Audit, conform legii.

Auditul Intern are ca scop analiza controalelor interne în cadrul societăților auditate, prin echilibrarea riscurilor identificate față de controalele existente. Pe de altă parte, Auditul Intern ajută Managementul societăților să evalueze și să îmbunătățească eficiența gestionării riscurilor, prin optimizarea proceselor și diminuarea riscurilor care există sau care ar putea să apară.

Pentru stabilirea poziționării Auditului Intern în cadrul unei societăți sunt elaborate Carta Auditului Intern și Manualul Auditului Intern. Acestea descriu termenii de referință ai funcției de Audit Intern prin definirea scopului, autorității și…

Citeste continuarea Aici

Citește și