FNGCIMM: Un nou program de finanţare IMM Leasing de Echipamente şi Utilaje

Noul program IMM Leasing de Echipamente şi Utilaje, este finanţat de  Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), care va fi operaţionalizat în curând, potrivit unui comunicat al fondului.

Încadrat în Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică, implementat de Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM, „IMM Leasing de Echipamente şi Utilaje este al patrulea program de sprijin guvernamental acordat sectorului IMM. FNGCIMM îşi diversifică oferta de garantare, în vederea susţinerii accesului la finanţare a IMM-urilor, precum şi a întreprinderilor afiliate, prin participarea în cadrul noului program guvernamental IMM Leasing de Echipamente şi Utilaje, care va fi operaţionalizat în perioada imediat următoare. Această nouă iniţiativă de sprijin vine ca răspuns la necesitatea intervenţiei guvernamentale în piaţă, prin instrumente anticiclice adecvate a fi folosite în contextul actual”, se precizează în comunicatul FNGCIMM.

Astfel, noul programul IMM Leasing de Echipamente şi Utilaje îşi propune stimularea accesării finanţărilor de tip leasing financiar.  Şi pentru desfăşurarea activităţii companiilor in conditii normale, acest program ajută, mai ales, în vederea achiziţionării de active noi sau uzate în special a celor care au nevoie de transfer de tehnologie în procesele de producţie.

În aceiasi ordine de idei, in cadrul acestui program vor fi acordate facilităţi de garantare de către stat, sub forma punerii la dispoziţia instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul Special la BNR a unor plafoane anuale de garantare pentru finanţările de tip leasing financiar pentru achiziţionarea de bunuri noi sau second-hand, necesare în derularea activităţii IMM-urilor, precum şi a întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi, se menţionează in comunicatul FNGCIMM.

Aşadar, prin Ministerul Finanţelor Publice, vor fii acordate garanţiile de către FNGCIMM şi vor fi garantate de stat, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării pentru achiziţia de echipamente IT şi tehnologia informaţiei şi în procent de maximum 60% din valoarea finanţării pentru achiziţia de utilaje şi echipamente tehnologice, dar şi vehicule pentru transport mărfuri şi persoane utilizate în scop comercial în cadrul unei operaţiuni de leasing financiar.

În cadrul acestei facilităţi, se arată in program, valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat pot fi acordate unui beneficiar, care poate  fii de 5.000.000 de lei, iar perioada şi modalitatea de rambursare a finanţărilor vor fi stabilite de finanţatori, in conformitate cu normelor interne ale acestora.

Aşadar, durata maximă a perioadei de leasing va fi de 72 de luni, care are in plus, posibilitatea acordării unei perioade de graţie cuprinsă între 3 şi 12 luni. Iar avansul achitat de utilizator este de 0% şi poate ajunge până la maximum 20% din valoarea de achiziţie a bunului finanţat (exclusiv TVA), în funcţie de solicitarea beneficiarului.

In acest fel, pentru acordarea de garanţii, în cadrul actualului program sunt eligibile întreprinderile mici şi mijlocii precum şi întreprinderile afiliate, din toate sectoarele de activitate, cu excepţia următoarelor: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool cu excepţia vinului şi berii, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie.

Iar pentru finanţările garantate în cadrul noului program, se pot acorda facilităţi de natura subvenţiei de dobândă în procent de până la 50%,  precum şi garanţii de stat în condiţiile subvenţionării în procent de 100% a comisionului de administrare şi a comisionului de risc. Facilităţile, astfel, prevăzute în cadrul noului program se acordă în baza unei scheme de ajutor de minimis.

Sursa: Financiarul.ro.

Citește și