Ministerul Energiei va avea patru secretari de stat şi maximum 337 de angajaţi

În planul organizării, Ministerul Energiei va avea patru secretari de stat, un secretarul general şi doi secretari generali adjuncţi, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, potrivit proiectului de hotărâre de Guvern privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, publicat pe site-ul instituţiei.

Iar numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Energiei va fi de 337, finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

În contextul angajat-conducere, numărul posturilor de conducere se încadrează în ponderea de maximum 12% din numărul total de posturi aprobate.

În cadrul ministerului, printre direcţiile nou înfiinţate se află Direcţia Generală Politici Energetice şi Green Deal, în cadrul căreia va activa Direcţia Strategie, Regenerabile şi Tehnologii Noi cu Hidrogen.

Din punct de vedere al dotărilor, ministerul poate deţine maximum 26 de autovehicule pentru transport persoane în delegaţii şi marfă, care pot consuma cel mult 300 de litri de carburant pe lună/vehicul. De asemenea, instituţia poate utiliza două autoutilitare pentru transport marfă, care au dreptul să consume maximum 200 litri de carburant pe lună/vehicul.

Astfel,  ministerul rnergiei va primi în administrare următoarele imobile: tronsoanele 1, 2 şi 3 din imobil construcţie P + 6, situat în Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, şi terenul aferent, în domeniul public al statului; imobil construcţie P + 1, corp D în proporţie de 1/2, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, Bucureşti, anexele şi terenul aferent, în domeniul privat al statului, imobil construcţie – corp B în proporţie de 1/2, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, Bucureşti, şi terenul aferent, în domeniul privat al statului.

Sursa: News24.ro.

Citește și