MEC: Înscrierea anumitor studenți ANIMV în Registrul Unic poate conduce la devoalarea identității unor angajați SRI

Obligativitatea înscrierii în Registrul Matricol Unic al universităţilor din România a studenţilor înmatriculaţi la cursurile de formare profesională din cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” (ANIMV) poate conduce la „devoalarea identităţii unor angajaţi ai Serviciului Român de Informaţii”, precizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării într-un comunicat transmis luni.

Potrivit sursei citate, dacă situaţia nu ar fi fost reglementată, emiterea de acte de studii pentru programele universitare şi postuniversitare organizate de Academie ar fi fost imposibilă.

Precizările vin în contextul adoptării ordonanţei de urgenţă care prevede exceptarea unor categorii de studenţi ai Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti de la înscrierea în Registrul Matricol Unic al universităţilor din România.

„Constituirea şi funcţionarea Registrul Matricol Unic al universităţilor din România (RMUR), reglementate de art. 201 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, presupun transmiterea către această bază naţională de date a unui set de date complete – cod numeric personal, serie şi număr act de identitate, loc naştere, studii urmate anterior şi instituţia organizatoare a acestora – referitoare la studenţii înmatriculaţi la programele de studii universitare şi postuniversitare organizate de instituţiile de învăţământ superior, în speţă şi de către ANIMV. Acest fapt poate conduce la devoalarea identităţii unor angajaţi ai Serviciului Român de Informaţii şi ai altor instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pentru care ANIMV organizează formare profesională. De aceea, din motive ce ţin de interesul instituţional al Serviciului Român de Informaţii şi al celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale de a proteja identitatea cadrelor pentru care se asigură pregătirea, începând cu anul universitar 2015-2016, ANIMV a transmis în RMUR doar datele studenţilor înmatriculaţi la programele universitare de master de cercetare şi la studiile universitare de doctorat, altele decât cele profesionale”, se arată în comunicatul MEC.

Conform sursei citate, datele studenţilor/cursanţilor la toate programele de formare profesională, pregătiţi pentru Serviciul Român de Informaţii sau pentru partenerii instituţionali, au fost introduse exclusiv în registrele matricole de la nivelul ANIMV. „Acest fapt este justificat de necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la emiterea actelor de studii, precum şi a obligaţiilor legale şi instituţionale de protejare a identităţii cadrelor pentru care se asigură pregătirea, respectiv pentru a păstra confidenţialitatea identităţii ofiţerilor de informaţii din sistemul naţional de apărare, securitate naţională şi ordine publică”, arată ministerul.

„De altfel, potrivit art. 29 din Legea nr.14/1992 pentru organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare, personalul militar din cadrul Serviciului se constituie din absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ din sistemul propriu, iar raportat la dispoziţiile art. 17 lit. b) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, efectivele forţelor angajate se încadrează în categoria informaţiilor secret de stat. Conform art. 11 din ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 657/2014, activitatea de completare a formularelor actelor de studii – referitoare la studii parţiale sau complete – se efectuează în termen de maximum 12 luni de la promovarea examenelor de finalizare a studiilor, context în care Academia urmează să intre în incapacitatea de a emite acte de studii pentru absolvenţii săi”, mai explică Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

MEC susţine că, „din această perspectivă, neadoptarea, în regim de urgenţă, a unor măsuri de reglementare şi rezolvare a acestei probleme stringente în plan legislativ privind funcţionarea învăţământului superior militar de informaţii ar fi condus la imposibilitatea emiterii de acte de studii pentru programele universitare şi postuniversitare profesionale organizate de ANIMV”. De asemenea, acest lucru ar fi putut provoca încălcarea drepturilor fundamentale ale studenţilor garantate de Constituţia României, republicată (art. 32 – dreptul la învăţătură), întrucât ANIMV face parte din sistemul de învăţământ finanţat de la bugetul de stat, acreditat potrivit legii, iar absolvirea cursurilor universitare – licenţă sau postuniversitare organizate de Academie se atestă prin emiterea diplomelor sau certificatelor de absolvire, mai susţine sursa citată.

Totodată, MEC arată că „apartenenţa la o formă de învăţământ universitar militar din cadrul Serviciului Român de Informaţii nu ar trebui să devină o formă de îngrădire a drepturilor fundamentale, întrucât limitele în care sunt restrânse drepturile şi libertăţile acestei categorii de profesionişti sunt expres şi limitativ prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare”.

În acelaşi timp, accesul la lucrările de masterat sau doctorat din cadrul ANIMV nu va fi îngrădit, iar eventualele sesizări privind calitatea ştiinţifică vor fi analizate potrivit legii. În cazul unui verdict de plagiat, normele legale se aplică şi militarilor. Aceste prevederi se aplică tuturor celor care vor realiza lucrări de doctorat sau studii post-universitare în cadrul Academiei SRI.

În şedinţa de vineri, Guvernul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă pentru completarea art. 201 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Actul normativ prevede că studenţii Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti (ANIMV), înmatriculaţi la programe de licenţă, master şi postuniversitare pentru nevoile Serviciului Român de Informaţii şi pentru alte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, precum şi cetăţenii străini pregătiţi în cadrul ANIMV pe bază de protocoale încheiate în acest scop între Serviciul Român de Informaţii şi organe similare de informaţii ale statelor de care aparţin aceştia, în condiţiile legii, vor fi exceptaţi de la obligativitatea înregistrării în Registrul Matricol Unic al universităţilor din România – RMUR. Datele referitoare la studenţii înmatriculaţi la aceste programe de studii ale ANIMV vor fi înscrise în registre matricole fizice şi electronice constituite la nivelul ANIMV, care vor include toate elementele prevăzute a fi raportate în RMUR. Registrele matricole existente la nivelul ANIMV sunt accesibile Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru conformitatea cu normele legale generale în vigoare.

Sursa foto: animv.ro

Sursa: News24.ro.

Citește și