OAR: Intervenţiile de reamenajare a Parcului Grădina Icoanei trebuie făcute cu respectarea unor succesiuni legale a etapelor

Intervenţiile de reamenajare a Parcului Grădina Icoanei trebuie făcute cu respectarea unor succesiuni legale a etapelor, potrivit unui comunicat al Ordinului Arhitecţilor din România (OAR).

„Ordinul Arhitecţilor din România reacţionează la decizia Primăriei sectorului 2 şi a ADP sector 2 privind organizarea unei licitaţii de tip Design & Build pentru reamenajarea Parcului Grădina Icoanei din Bucureşti. (…) Preocupările Primăriei Sectorului 2 pentru bunăstarea Grădinii sunt legitime şi binevenite. Lucrările de amenajare desfăşurate în anul 2007, bazate pe un proiect de bună calitate, însă incomplet executate şi prost întreţinute, pot fi obiectul unei revizitări. Considerăm însă că noile intervenţii, oricât de necesare ar putea fi, trebuie concepute şi executate cu respectarea unei succesiuni logice şi legale a etapelor, precum şi a importanţei rolului comunităţii şi al specialiştilor”, se arată în comunicat.

În acest context, OAR este de părere că soluţia optimă ar fi fost un concurs de soluţii care să se bazeze pe o temă corect elaborată şi care să aibă drept finalitate proiectarea lucrărilor.

„Chiar şi în absenţa acestei proceduri, considerăm că aplicarea modelului ‘design & build’ nu este binevenită în cazul unor construcţii şi amenajări de interes public. Acest model are dificultăţi în asigurarea unui nivel de calitate optim, tinzând să subordoneze decizia profesională şi argumentele doctrinare unor considerente de ordin strict economic”, consideră OAR.

Potrivit sursei citate, studiul de fezabilitate (sau documentaţia pentru avizarea lucrărilor de intervenţie) ar fi trebuit precedat de elaborarea unei teme de proiectare „solide şi adecvate, fundamentată de studii de specialitate” (cel puţin istoric, peisagistic şi dendrologic), elaborate de specialişti atestaţi sau recunoscuţi, precum şi de o „consultare publică corect desfăşurată”.

De asemenea, OAR e de părere că, încă din această etapă, ar fi trebuit obţinute avizele sau punctele de vedere ale instituţiilor esenţiale în procesul de autorizare, respectiv Ministerul Culturii, Ministerul Mediului şi Direcţia de Mediu din cadrul PMB, pentru a se evita situaţia în care studiul de fezabilitate ar propune soluţii neconforme sau inaplicabile.

„Dincolo de aceste aspecte, considerăm că nu este admisibilă modificarea semnificativă şi arbitrară a soluţiilor propuse prin studiul de fezabilitate şi aprobate prin hotărâre a consiliului local înaintea demarării proiectului tehnic. Acest lucru s-a petrecut în cazul de faţă prin renunţarea la refacerea aleilor din nisip în favoarea unei pavări cu materiale artificiale. Această soluţie, pe lângă faptul că a fost introdusă printr-o procedură neconformă, contravine bunelor practici şi principiilor de restaurare a unui monument istoric. Aceleaşi bune practici şi principii trebuie aplicate şi la proiectarea şi executarea celorlalte obiecte de mobilier urban (bănci, coşuri de gunoi, iluminat public ş.a.m.d.)”, arată comunicatul.

OAR atrage, de asemenea, atenţia asupra faptului că proiectul tehnic trebuie elaborat şi verificat de specialişti atestaţi de Ministerul Culturii, pentru a crea premisele asigurării respectării acestor principii.

Ordinul Arhitecţilor din România îşi manifestă disponibilitatea de a sprijini, prin toate mijloacele legale avute la dispoziţie, Primăria Sectorului 2 în acest „proiect dificil şi important”.

Sursa foto: wikipedia.ro

Sursa: News24.ro.

Citește și