Proiect de diagnoză a centrelor persoanelor cu dizabilităţi

Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi
Adopţii (ANDPDCA) a lansat joi un proiect cu finanţare europeană cu scopul accelerării procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi, care are printre activităţile principale realizarea unei diagnoze complexe a situaţiei instituţiilor rezidenţiale publice de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu handicap, în perspectiva realizării dezinstituţionalizării şi prevenirii instituţionalizării acestora.

Proiectul este intitulat „Persoane cu dizabilităţi – tranziţia de la servicii rezidenţiale la servicii în comunitate” şi este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, iar bugetul alocat se ridică la 15,013 milioane de lei, din care cofinanţarea europeană este de 12,609 milioane de lei.

Obiectivul general al proiectului constă în accelerarea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi, concomitent cu proiectarea politicii publice şi a instrumentelor de lucru pentru dezvoltarea de alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate şi prevenirea instituţionalizării şi reinstituţionalizării.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt elaborarea unei propuneri de politici publice pentru dezvoltarea de alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate şi prevenirea instituţionalizării şi reinstituţionalizării, proiectarea instrumentelor de lucru în domeniul serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilităţi, şi realizarea coordonării la nivel instituţional pentru evitarea suprapunerilor de iniţiative şi evitarea dublei finanţări.

Prima activitate urmărită în proiect este realizarea unei diagnoze complexe a situaţiei instituţiilor rezidenţiale publice de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu handicap, în perspectiva realizării dezinstituţionalizării acestora şi prevenirii instituţionalizării.

Următoarele activităţi urmărite sunt: realizarea diagnozei complexe a serviciilor de la nivelul comunităţii pentru persoanele adulte cu handicap; elaborarea Ghidului privind implementarea metodologiei de reorganizare şi restructurare în corelare cu dezvoltarea unei aplicaţii informatice pentru evaluarea persoanelor cu dizabilităţi şi a centrelor rezidenţiale în vederea dezvoltării planificate, de către autorităţile publice, a serviciilor sociale necesare în procesul dezinstituţionalizării şi al prevenirii instituţionalizării.

Un al doilea set de activităţi include analiza strategiilor judeţene pentru dezvoltarea serviciilor sociale, elaborarea propunerii de politici publice pentru prevenirea instituţionalizării, elaborarea instrumentelor de lucru pentru implementarea planurilor de reorganizare şi/sau restructurare a centrelor rezidenţiale publice, elaborarea instrumentelor de lucru pentru monitorizarea persoanelor adulte cu dizabilităţi care părăsesc sistemul rezidenţial, elaborarea instrumentelor de lucru şi a ghidurilor aferente pentru verificarea conformării centrului rezidenţial la standarde specifice de calitate.

Grupul-ţintă al proiectului de format din 300 de persoane, din cadrul ANDPDCA, ANPIS, MMPS, MS, MLPDA, MT, Consiliilor Judeţene, Primăriilor sectoarelor din Bucureşti, DGASPC.

Rezultatele aşteptate sunt propunerea de politici publice pentru prevenirea instituţionalizării şi realizarea de instrumente de monitorizare şi control a standardelor în domeniul serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilităţi.

Sursa: News24.ro.

Citește și