10 ani de Parteneriat strategic cu Republica Moldova

Sprijinul României pentru Republica Moldova, inclusiv cel financiar, va fi pe mai departe „condiţionat” de continuarea reformelor „esenţiale” pentru dezvoltarea democratică a acestei ţări şi avansarea parcursului său european, arată Ministerul Afacerilor Externe (MAE), într-un mesaj transmis cu prilejul marcării a 10 ani de la semnarea Parteneriatului strategic bilateral.

„Sprijinul României, inclusiv financiar, va fi pe mai departe strict condiţionat de continuarea reformelor esenţiale pentru dezvoltarea democratică a Republicii Moldova şi avansarea parcursului său european. În acelaşi timp, România va continua să urmărească cu prioritate interesele cetăţenilor din Republica Moldova, aşa cum a acţionat deja, inclusiv în contextul crizei generate de pandemia de COVID-19”, subliniază MAE, care aminteşte situaţia politică prezentă de la Chişinău.

Potrivit MAE, marcarea a 10 ani de la semnarea Parteneriatului strategic „nu reprezintă doar un prilej de satisfacţie, ci ar fi trebuit să reprezinte şi o oportunitate de a privi cu responsabilitate şi pragmatism spre viitor, astfel încât, prin eforturi reînnoite, să menţinem şi să consolidăm parcursul european al Republicii Moldova”.

„Din păcate, situaţia politică actuală de la Chişinău nu încurajează o asemenea abordare. Evoluţiile recente de la Chişinău nu atestă continuarea sau realizarea unor reforme durabile în direcţia avansării agendei europene şi nu conferă garanţia unui parcurs european pentru Republica Moldova. În aceste condiţii, dezvoltarea Parteneriatului strategic bilateral nu se poate realiza la adevăratul său potenţial, pe măsura voinţei şi capacităţii României”, punctează MAE.

Ministerul român de Externe evidenţiază importanţa parcursului european al Republicii Moldova.

„Recunoscând caracterul legitim al aşteptărilor cetăţenilor Republicii Moldova pentru un trai prosper, într-un stat stabil şi democratic, cu instituţii publice moderne şi cu o justiţie independentă, România va continua să susţină îndeplinirea obiectivului fundamental reprezentat de integrarea europeană a Republicii Moldova, singura în măsură să asigure dezvoltarea economică şi socială a Republicii Moldova în beneficiul direct al cetăţenilor”, indică MAE.

La 10 ani de la semnarea Parteneriatului strategic, „România subliniază valoarea inestimabilă a patrimoniului cultural comun, parte integrantă a patrimoniului european, care fundamentează relaţia privilegiată dintre România şi Republica Moldova, precum şi faptul că locul firesc al Republicii Moldova se află în familia europeană”.

Ministerul trece în reviste reuşitele acestui parteneriat: intrarea în vigoare a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană şi a Acordului de liber schimb aprofundat şi cuprinzător, România fiind primul stat UE care l-a ratificat; liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană pentru cetăţenii Republicii Moldova; parcurgerea unor etape importante în modernizarea instituţiilor şi profesionalizarea administraţiei publice în acord cu standardele europene; creşterea schimburilor economice şi accesului produselor Republicii Moldova pe pieţele statelor Uniunii Europene, în primul rând, în România; multiplicarea oportunităţilor deschise studenţilor, oamenilor de cultură şi ştiinţă, precum şi conectarea acestora la spaţiul de educaţie, cultură şi ştiinţă european; operaţionalizarea Acordului bilateral privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova; implementarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă acordată de România Republicii Moldova, în cuantum de 150 de milioane de euro; construcţia gazoductului Iaşi-Ungheni-Chişinău.

Totodată, se menţionează contribuţia proiectelor de cooperare bilaterală derulate de România în Republica Moldova la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale tuturor cetăţenilor ţării vecine Republicii Moldova – finanţarea renovării a peste 1.100 de grădiniţe; 196 de microbuze şcolare donate pentru instituţii de învăţământ; burse de studii; programe de pregătire pentru profesori; tabere de vară pentru elevi şi profesori; renovarea de edificii culturale; operaţionalizarea SMURD pe teritoriul R. Moldova; programe de colaborare, schimburi de experienţă şi bune practici la nivelul tuturor instituţiilor administraţiei publice centrale.

De asemenea MAE aminteşte, în contextul epidemiei COVID-19, eforturile depuse de România pentru a permite tranzitul şi repatrierea în deplină siguranţă a cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi asistenţa acordată, inclusiv prin a facilita livrarea unor medicamente şi echipamente medicale, „acţiuni consecvente cu angajamentul ferm al României de a acţiona în beneficiul direct al cetăţenilor Republicii Moldova”.

Sursa: News24.ro.

Citește și