ASAP România începe programul pilot de colectare selectivă a deşeurilor în unităţile de învăţământ

ASAP România (Armata Selectării Atente a Plasticului), program de responsabilitate socială iniţiat de The Institute şi susţinut de Lidl România, începe programul pilot de colectare selectivă a deşeurilor în cele 69 de unităţi de învăţământ din Sectorul 6 al Bucureştiului, în contextul reluării cursurilor în şcoli.

În cadrul programului  pilot al ASAP, care se va desfăşura până la finalul anului şcolar în curs, implică acţiuni concentrate pe trei direcţii:

– Sprijinirea şcolilor pentru achiziţionarea şi/sau completarea infrastructurii de colectare separată a deşeurilor reciclabile, alături de calibrarea optimă a volumului, distribuţiei şi amplasării recipientelor dedicate colectării selective în interiorul şi la exteriorul şcolilor;

– Desfăşurarea unei campanii de educare adresate elevilor, care se axează pe explicarea modului corect de colectare a deşeurilor pe fracţii, respectiv plastic, hârtie, metal şi sticlă, dar şi a traseului deşeurilor după colectare, în staţiile de sortare/reciclare, pentru a îmbunătăţi calitatea colectării şi gradul de reciclare şi a contribui astfel la reducerea poluării cu ambalaje;

– Colectarea şi corelarea de date de la furnizorul de salubritate contractat de autorităţile publice pentru ridicarea atât a deşeurilor reciclabile, cât şi menajere, cu obiectivul de a urmări calitatea colectării pe fracţii şi a aduce îmbunătăţirile necesare în timp real.

Odată cu acest program pilot de colectare selectivă, începe un prim pas pentru dezvoltarea unui model funcţional şi eficient de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile generate în toate şcolile din România.

„Încă de la înfiinţarea platformei ASAP, ne-am asumat parcursul complex şi de lungă durată pe care îl necesită o schimbare la nivel sistemic, dar am fost surprinşi să descoperim o foarte mare deschidere şi cooperare din partea tuturor entităţilor implicate. Începând cu numărul mare de semnături strânse de petiţie şi până la dezvoltarea unor parteneriate benefice, putem observa o reală preocupare, dar şi conştientizare a problemei colectării selective şi reciclării în România. Avem convingerea că prin programul pilot pe care l-am demarat alături de partenerii de la Primăria Sectorului 6 şi ISMB, vom reuşi să punem la punct un model de succes pe care, începând cu toamna acestui an, să îl putem replica la nivel naţional, în parteneriat cu autorităţile locale şi centrale relevante.”, a declarat Andrei Borţun, CEO The Institute, fondatorul programului ASAP.

„Proiectele de acest tip, de educaţie pentru sănătate şi educaţie civică, vor primi întotdeauna sprijinul autorităţii publice locale a Sectorului 6. Comportamentele pe care le asimilăm în copilărie şi tinereţe, în şcoală sau în familie, ne însoţesc pe tot parcursul vieţii. Despre asta este acest proiect, despre a crea comportamente responsabile în rândul tinerilor, actuali şi viitori membri ai comunităţii noastre. De altfel, îmi amintesc că participam, la şcoală, la ore care nu erau neapărat legate de obiectele de studiu precum matematică sau ştiinţe, ci tocmai despre comportamentul în comunitate. Am păstrat până astăzi acele cunoştinţe şi deprinderi. Mă bucur că suntem parte a acestui proiect, iar ASAP România va beneficia de tot sprijinul nostru, pentru ca, împreună, să formăm comportamente pentru viitor şi să devenim un oraş civilizat.”, a declarat Ciprian Ciucu, Primarul Sectorului 6 al Capitalei.

La finalul anului trecut, The Institute, Primăria Sectorului 6 al Capitalei şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti au semnat un acord de colaborare, în baza căruia se desfăşoară programul pilot din Sectorul 6. Acordul de colaborare a venit ca răspuns la petiţia iniţiată de cei peste 5.000 de ambasadori ASAP, care solicită crearea unei infrastructuri funcţionale de colectare selectivă a deşeurilor aplicabilă în toate instituţiile de învăţământ din România. Până în prezent, petiţia ASAP a strâns peste 24.000 de semnături, iar până la finalul anului îşi propune să adune 50.000.

Acest program pilot de colectare separată a deşeurilor reciclabile în unităţile de învăţământ din Sectorul 6 al Bucureştiului, este realizat în parteneriat cu Primăria Sectorului 6, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Administraţia Şcolilor Sector 6 Bucureşti şi este implementat cu ajutorul partenerilor strategici GreenPoint Management şi Urban SA.

La finalul programului pilot, ASAP îşi propune dezvoltarea unui ghid de implementare a unui sistem unitar de colectare selectivă a deşeurilor în învăţământul preuniversitar din România, ce vizează facilitarea şi asigurarea unei bune conduite de colectare şi reciclare a deşeurilor.

În anul şcolar 2021 – 2022, programul ASAP de colectare selectivă se va extinde în toate reşedinţele de judeţ din România şi în celelalte sectoare din Bucureşti, urmând ca până în 2025 programul să fie implementat şi preluat la nivelul întregii ţări.

În scopul reuşitei acestui obiectiv şi pentru a atinge toate punctele programului pentru  a contribui activ la promovarea educaţiei pentru mediu şi de a crea un model funcţional de colectare selectivă, aplicabil tuturor instituţiilor de învăţământ din România – ASAP România a încheiat protocoale de colaborare atât cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, cât şi cu CMEB – Consiliul Municipal al Elevilor Bucureşti.

Aşadar, înfiinţată în iunie 2020, platforma ASAP vine în întâmpinarea uneia dintre cele mai pregnante nevoi ale României la nivel legislativ şi de infrastructură, problematica deşeurilor din plastic. Lipsa unui sistem bine pus la punct de colectare şi reciclare atrage sancţiuni grave din partea Comisiei Europene şi necesită acţiune imediată.

Sursa: News24.ro.

Citește și