Care sunt pașii pentru a implementa standardul de management energetic ISO 50001?

ISO 50001 vă oferă un cadru recunoscut la nivel internațional, pentru integrarea celor mai bune practici privind managementul energiei în sistemul de management al companiei dumneavoastră.

Principiul de funcționare al ISO 50001 se bazează pe ciclul Planifică – Implementează – Monitorizează – Optimizează (Plan – Do – Check – Act). Urmând aceste etape, asigurați o dezvoltare sustenabilă a companiei dumneavoastră, bazată pe eficienta energetica și îmbunătățirea continuă a performanțelor energetice.

Prima etapă presupune alocarea resurselor necesare, stabilirea obiectivelor, stabilirea planului de acțiuni și definirea politicii energetice.

Pentru a asigura implementarea cu succes a sistemului de management energetic ISO 50001, top managementul trebuie să se asigure că politica energetică este bine documentată, comunicată și înțeleasă de către toți membrii organizației.

De asemenenea, un alt element esențial în etapa de planificare îl reprezintă desemnarea unui manager energetic, sau un alt manager din cadrul organizației, care să coordoneze întregul proces și să asigure resursele necesare.

În ceea ce privește implementarea și operarea trebuie avute în vedere următoarele elemente:

  • Oferirea de training-uri angajaților.
  • Stabilirea și identificarea unor canale de comunicare adecvate și definirea unor proceduri în ceea ce privește transmiterea informațiilor.
  • Documentarea.
  • Controlul operațional.
  • Achiziția de produse, servicii, echipamente – evaluarea impactului pe care acestea îl vor avea asupra performanței energetice.

În etapa de monitorizare se are în vedere verificarea și monitorizarea consumului de energie și a echipamentelor, verificarea sistemului implementat, precum și realizarea unui audit intern al sistemului de management energetic.

Optimizarea este o etapă foarte importantă în cadrul căreia are loc verificarea sistemului de management energetic. Este etapa în care se evaluează dacă s-au atins obiectivele stabilite, care sunt barierele și problemele care trebuie depășite, precum și ce este planificat pentru perioada următoare.

Companiile care au implementat și certificat standardul de management energetic ISO 50001 sunt exceptate de la realizarea unui audit energetic o dată la patru ani. Potrivit legii 121/2014, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol au obligația să efectueze o dată la 4 ani un audit energetic pe un contur de consum energetic stabilit de către acesta, care să reprezinte cel puțin 50% din consumul energetic total al operatorului economic.

Citește și