Ce elemente conține un sistem de canalizare și ce rol au acestea

În eventualitatea realizării unui plan de evacuare a apelor uzate, etapa de proiectare a sistemului de canalizare este prioritară. 

 

Pentru a se putea preveni contaminarea surselor de apă potabilă, precum și posibila producere a altor erori tehnice, componentele acestui sistem trebuie să acționeze într-un mod unitar și cât se poate de eficient.  

 

Indiferent de tipul sistemului de canalizare integrat într-un anumit perimetru, acesta include în structura sa următoarele elemente funcționale, cu roluri bine definite:

1. Instalația interioară a sistemului de canalizare

Această componentă importantă asigură colectarea apelor uzate, cu ajutorul elementelor amplasate în perimetrul rezidențial, pentru ca acestea să poată fi ulterior direcționate către componentele exterioare ale sistemului. 

 

Elemente ale instalației interioare de canalizare cu ramificație de legătură neventilată: 

 • cada / cabina de duș; 
 • closetul; 
 • lavoarul; 
 • sifonul din pardoseală;
 • coloana de apă uzată;
 • conducta de legătură; 
 • conducta de ventilare. 

 

Elemente ale instalației interioare de canalizare cu ramificație de legătură ventilată:

 • cada / cabina de duș; 
 • closetul; 
 • lavoarul; 
 • dispozitivul pentru admisia aerului; 
 • coloana; 
 • conducta de legătură; 
 • conducta de ventilare; 
 • conducta de ventilare suplimentară;
 • conducta de ventilare secundară. 

2. Racordul către structura exterioară a sistemului

În general, instalația interioară a sistemului de canalizare este racordată la o rețea de incintă, element ce face legătura cu rețeaua exterioară printr-un canal de racord și un camin de inspectie pentru canalizare (utilizat pentru verificări periodice sau intervenții punctuale). 

 

Cele mai noi cămine de inspectie pentru canalizare sunt realizate din materiale plastice deosebit de rezistente, ce asigură o montare facilă a acestor componente, pe traseul sistemului respectiv. Acestea reprezintă o soluție modernă și ecologică pentru gestionarea corespunzătoare a procesului prin care se evacuează apa uzată. 

3. Rețeaua exterioară a sistemului de canalizare

Această componentă include la rândul său colectoarele de canalizare (subterane sau de suprafață / paralele, perpendiculare, radiale sau ramificate), precum și alte construcții aflate pe traseul de tranzit al apelor uzate, până la stația de epurare sau gurile de vărsare. Exemple: 

 • guri de scurgere a apelor meteorice; 
 • cămine de vizitare și de legătură; 
 • cămine de rupere de pantă; 
 • cămine de spălare; 
 • bazine de retenție; 
 • deznisipatoare. 

4. Stațiile de pompare

În schema sistemului de canalizare, stațiile de pompare se amplasează în cele mai joase puncte, în condițiile în care apa uzată nu poate fi direcționată gravitațional prin elementele de tranzit, sau dacă viteza de scurgere nu are o valoare suficient de ridicată. 

 

Echipamentul de pompare reprezintă elementul central al unei astfel de stații, incluzând o pompă de presiune ridicată, realizată din materiale rezistente la medii agresive. Pompa se află constant în stare scufundată, nefiind necesară pregătirea unei construcții speciale pe traseu, pentru amenajarea sa.

5. Stația de epurare a apelor uzate

Implementarea unui sistem de canalizare performant are la bază două obiective importante: 

 • colectarea apelor uzate; 
 • epurarea apelor uzate.

 

Dacă până în acest punct al articolului am analizat componentele sistemului de canalizare concepute să colecteze apa uzată, în condiții de siguranță deplină pentru mediul înconjurător, ne concentrăm acum asupra elementului prin care se corectează parametrii săi de calitate. 

 

În cadrul stației de epurare (una sau chiar mai multe pe lungimea aceluiași traseu, în funcție de amploarea sistemului de canalizare) se realizează procese tehnologice specifice, astfel încât cele mai importante caracteristici ale apelor uzate să corespundă normelor de mediu în vigoare. 

6. Alte construcții pentru evacuare

La finalul procesului de colectare și epurare, pe care îl îndeplinește orice sistem de canalizare omologat conform legislației, apa tranzitează construcțiile de evacuare. Aceste structuri au rolul de a asigura vărsarea apei în condiții de siguranță pentru sistemul de canalizare și receptori. După încheierea acestei etape, rolul sistemului de canalizare devine inactiv.   

 

Utilitatea sistemelor de canalizare este influențată de modul în care componentele acestora funcționează. De aceea, pentru realizarea unui astfel de ansamblu, se recomandă achiziționarea unor elemente de calitate, garantate de producători acreditați, astfel încât să poată susțină continuitatea si complexitatea întregului proces. 

Citește și