De ce acte ai nevoie pentru stabilirea alocației pentru copii

Alocația de stat se oferă pe baza unor criterii gata stabilite și după depunerea unei cereri. Dosarul pentru alocația copiilor trebuie să aibă în vedere toate actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor legale pentru ca elevul sau copilul să primească acest drept.

Află mai jos ghidul prin care poți alcătui dosarul pentru alocație:

Care sunt actele necesare pentru întocmirea dosarului alocației pentru copil:

Cererile pentru obținerea alocaţiei de stat pentru copii şi actele din care reiese îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept se predau şi se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti, pe a cărei/cărui/căror rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, după caz, reprezentanţii legali ai copiilor.

  • cerere tip;
  • copie CI/BI părinţi – 1 copie xerox pentru mamă şi 1 copie xerox pentru tată;
  • copie şi original – certificat de naştere copil;
  • copie şi original –  livret de familie – actualizat (se trece copilul în livretul de familie la Oficiul de Stare Civilă;
  • copie hotărâre de încredinţare, unde este cazul;
  • copie hotărâre de adopţie, unde este cazul;
  • copie acte reşedinţa, în cazul în care unul dintre părinţi sau ambii are/au reşedinţa într-una dintre ţările U.E;
  • extras de cont pe numele titularului, dacă alocaţia se va vira într-un cont bancar

Alte acte necesare, unde este cazul: certificat de căsătorie; hotărâre de divorţ; hotărâre judecătorească de încredinţare, încredinţare în vederea adopţiei, de plasament, de plasament în regim de urgenţă, de instituire a tutelei; certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap etc.

Persoanele cărora li se va livra plata alocației de stat pentru copii sunt obligate să transmită orice modificare în privința componenței familiei sau a domiciliului/reședinței care poate duce la încetarea sau schimbarea acordării drepturilor de alocație de stat pentru copii, în termen de maxim 15 zile de la apariția acesteia, inclusiv situația în care cetățenii români își formează o altă rezidență în altă țară alături de copiii lor, conform Legii 61/1993, Art. 4.

Sursa: News 24 Romania.

Citește și