S- a avizat negativ proiectul de Ordonanţă privind reorganizarea ANAF

Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de Ordonanţă de Urgenţă referitor la reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, iar dacă inadvertenţele se referă la fond şi nu la formă prevederile actului normativ nu ar mai trebui să intre în vigoare, consideră Sindicatul Naţional Finanţe Publice – SindFISC.

„Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (Avizul Consiliului Legislativ nr. 96/10.02.2020). Proiectul de act normativ a fost transmis spre avizare cu adresa Secretariatului General al Guvernului în data de 04.02.2020, fiind primit şi înregistrat la Consiliul Legislativ în data de 05.02.2020”, se arată într-un comunicat al SindFISC remis marţi AGERPRES.

Potrivit sindicaliştilor, secretarul general al Guvernului, Antonel Tănase, a declarat recent în spaţiul public că dacă în avizul Consiliului Legislativ sunt observaţii de fond, atunci trebuie să reintre în şedinţă de Guvern.

„Dat fiind faptul că proiectul de OUG a primit aviz negativ din partea Consiliului Legislativ (nu aviz favorabil sau favorabil cu observaţii şi propuneri), se poate prezuma că pot exista şi observaţii/inadvertenţe de fond pe textul respectivului act normativ. Menţionăm că acest aviz este unul consultativ. În atare condiţii, în lipsa conţinutului motivării, Sindicatul Naţional Finanţe Publice – SindFISC, organizaţia sindicală ce reprezintă angajaţii sistemului instituţional al Ministerului Finanţelor Publice, consideră că, dacă inadvertenţele se referă la fond şi nu la formă, OUG nu mai poate fi reparată şi prevederile ei nu ar mai trebui să intre în vigoare, întrucât Guvernul interimar nu are dreptul de a adopta ordonanţe”, se precizează în comunicat.

Sindicaliştii din Finanţe precizează, totodată, că au atras atenţia că în conţinutul proiectului de act normativ există derapaje de la legislaţia ce guvernează funcţia publică în concordanţă cu prerogativele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, îndeosebi cele referitoare la combaterea evaziunii fiscale.

Şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, a anunţat, în 5 februarie, că a fost adoptată în şedinţa de Guvern Ordonanţa de Urgenţă pentru reorganizarea ANAF, care prevede reducerea structurii de personal cu peste 2.000 de posturi şi eliminarea a 35 de posturi de conducere.

Potrivit actului normativ, numărul de vicepreşedinţi ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se reduce de la patru la trei, iar direcţiile antifraudă fiscală şi inspecţie fiscală urmează să fie coordonate de un singur vicepreşedinte.

Totodată, ordonanţa propune încadrarea personalului DGAF în cadrul general aplicabil funcţionarilor publici, astfel încât Agenţia Naţională de Administrare Fiscală să poată ocupa funcţiile publice din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală şi prin alte modalităţi prevăzute de lege, decât recrutarea (de exemplu, prin transfer, mutare definitivă).

Potrivit notei de fundamentare publicate de Ministerul Finanţelor, de la înfiinţare şi până în prezent, ANAF a colectat venituri bugetare a căror pondere în PIB a variat în general între 25% şi 27%, nivelul veniturilor fiscale în PIB înregistrat de România fiind cu aproximativ 15% mai redus decât media UE (faţă de 44,9% în UE, respectiv 46,2% în zona euro).

Pe de altă parte, actualul mod de organizare şi funcţionare nu a condus la o eficienţă sporită a acestei activităţi, aspect care rezultă şi din menţinerea unui nivel ridicat al decalajului fiscal (GAP) înregistrat în principal în zona TVA care este de 36%. Potrivit MFP, acest deficit de încasare a TVA plasează România, pentru al cincilea an consecutiv, în topul clasamentului publicat de Comisia Europeană (media europeană fiind de circa 11,2%).

Sursa: News24.ro.

Citește și