CIADO România: România o ţară de consum, nu doar de tranzit!

Domnule prim-ministru, domnule ministru al afacerilor interne

”Experienţa anilor trecuţi, ne determină să privim cu multă preocupare şi îngrijorare întârzierea procedurilor de adoptare a Strategiei Naţionale Antidrog 2021 (S.N.A.), Planului de Acţiune (P.A.), Programul de Interes Naţional (P.I.N.). Toate documentele enunţate au fost adoptate în trecut cu întârzieri de 1-2 ani, ceea ce a dus la o degringoladă totală în aplicarea lor.

Procedura impune perioada de consultare publică, obţinerea avizelor din partea ministerelor semnatare şi responsabile, Strategia şi Planurile de Acţiune trebuiesc corelate cu recomandările din Raportul Curţii de Conturi şi realităţile creşterii consumului. Ulterior adoptării Strategiei Naţionale Antidrog prin Hotărâre de Guvern, C.P.E.C.A (structuri ale Agenţiei Naţionale Antidrog, trebuie să facă Strategiile judeţene şi Planurile de Acţiune locale, ce obligatoriu trebuiesc aprobate prin Hotărâri ale Consiliilor Judeţene şi municipale. Această procedură stufoasă dar necesară dar neîncepută, ne îndreptăţeşte să fim sceptici că până în data de 1 septembrie vor fi rezolvate.

Faţă de cele prezentate, vă rugăm să dispuneţi Agenţiei Naţionale Antidrog, urgentarea procedurilor de adoptare a Strategiei Naţionale Antidrog de către Guvernul Romaniei. Strategie, clară, precisă şi concretă, atribuţii precise referitor la obligaţiile ministerelor, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, responsabile cu
aplicarea.

În calitate de cel mai reprezentativ ONG în materie de prevenire şi alternative la consumul de droguri, membri înregistraţi ECOSOC şi UNODC, consultanţi în elaborarea Strategiei Europene Antidrog (2013) în calitate de membri ai FSC – Comisia Europeana dar şi a Strategiei Naţionale Antidrog 2013-2020, vă rugăm ca Programul de Interes Naţional să fie clar atât referitor la resursele financiare şi nu doar cu resurse virtuale ca în perioada 2013-2020, procedurile să fie
simplificate şi nu birocraţie inutilă şi repetativă ca şi documente.

Guvernul României, oficial, alocă in medie 2,6 milioane euro/ Program de Interes Naţional, adresat societăţii civile pentru programe, studii, consiliere a consumatorilor, chirii şi utilităţi, dar în realitate suma este ca şi inexistentă.

În ultimii 7 ani alocarea fiind real la nivel naţional de 10.000 euro pentru un proiect ce nu s-a finalizat. În schimb, Guvernul, deşi dator către ong-urile antidrog prin efectul Programului de Interes Naţional, prin instituţiile subordonate gen R.A-A.P.P.S, execută ong-urile antidrog pentru imposibilitatea de plată a chiriilor şi utilităţilor, ajugându-se până la solicitări de desfiinţări în instant. Aşa cum este şi cazul CIADO. Este nu doar îngrijorător, ci de-a dreptul alarmantă această situaţie şi vă rugăm să
interveniţi de urgenţă faţă de această situaţie.

Consumul de droguri creşte, dealerii înfloresc şi noi cei de partea corectă a baricadei, devenim copleşiţi şi vulnerabili pentru că Ministerul Afacerilor Interne şi Agenţia Naţională Antidrog de 13 ani doar mimează aplicarea Strategiilor Antidrog şi a Programului de Interes Naţional. Nu trebuie să ne mire că toate acestea în mod official, au dus la existenţa a 10 % consumatori ocazionali de droguri în rândul tinerilor de 16 ani, 21 % în rândul studenţilor şi peste 700.000 consumatori ocazionali de droguri în rândul populaţiei 14-64 ani. Noi, fără Guvern / Ministerul Afacerilor Interne / Agenţia Naţională Antidrog, nu putem să dezvoltăm programe şi concepte pentru tinerii vulnerabili, Ministerul Afacerilor Interne, fără societatea civilă nu poate face programe concrete, macro de prevenire. Câştigători, vor fi doar dealerii aşa cum se întâmplă de 15 ani.”

Sursa: News24.ro.

Citește și