În ultimii doi ani,ponderea întreprinderilor inovatoare a crescut cu 4,4%

În perioada 2016-2018, faţă de perioada 2014-2016, ponderea întreprinderilor inovatoare în total întreprinderi a crescut, cu 4,4 puncte procentuale, precizează Institutul Naţional de Statistică.

Din datele INS reiese că un sfert din numărul total de salariaţi şi-au desfăşurat activitatea într-o astfel de întreprindere inovatoare.

În ceea ce priveste zonele geografice, cele mai mari ponderi ale întreprinderilor inovatoare din totalul întreprinderilor s-au înregistrat în regiunea Bucureşti-Ilfov – 25,5% şi regiunea Nord-Vest – 21,1%, iar cele mai scăzute ponderi au fost în regiunea Sud-Vest Oltenia – 4,4% şi regiunea Vest – 4%.

Conform rezultatelor cercetării statistice privind inovarea  întreprinderilor din mediul de afaceri, din aceeaşi perioadă, au evidenţiat faptul că din totalul de 28.776 întreprinderi, un număr de 4.198 întreprinderi au desfăşurat activităţi inovatoare, din care 4.124 sunt inovatori de succes, implementând cel puţin o inovaţie de produs sau proces de afaceri.

„Unul dintre principalii indicatori ce caracterizează activitatea inovatoare este raportul dintre întreprinderile inovatoare şi numărul total de întreprinderi din populaţia statistică. Pentru perioada 2016-2018, calculul acestui indicator ne arată că ponderea întreprinderilor inovatoare a fost de 14,6%, iar a întreprinderilor non-inovatoare de 85,4%. Din totalul întreprinderilor, 6,4% au introdus sau implementat numai produse noi sau îmbunătăţite semnificativ, în timp ce 4,5% dintre acestea au implementat numai procese de afaceri noi sau îmbunătăţite semnificativ. Ponderea întreprinderilor care au avut atât inovaţii de produse cât şi inovaţii de procese de afaceri a fost de 3,5%”, se precizează în comunicatul INS.

Din totalul activităţilor economice, întreprinderile din sectorul industriei au fost mai inovatoare, având o pondere de 16,3% în total întreprinderi din industrie, iar cele din sectorul serviciilor au reprezentat 12,9% din total întreprinderi din servicii.

În sectorul industriei, industria prelucrătoare deţine o pondere de 94,7%, restul activităţilor având ponderi mult mai mici: distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 3,1%, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze apă caldă şi aer condiţionat 1,6% şi industria extractivă 0,6%.

În  sectorul servicii, ponderea cea mai mare a întreprinderilor inovatoare, în total întreprinderi ale acestui sector, este deţinută de informaţii şi comunicaţii 39,8%, urmată de comerţul cu ridicata 21,4%, sectorul transport şi depozitare cu 16,8%, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice cu 15,9% şi intermedieri financiare şi asigurări cu 6,1%.

Dintre activităţile economice cele mai inovatoare, calculate după ponderea acestora în total întreprinderi din sectorul lor de activitate, pentru perioada 2016-2018 au fost cele din:

-activităţi de servicii informatice 58,5%,

-activităţi de servicii în tehnologia informaţiilor 51,3%,

-cercetare-dezvoltare 45%.

Cele mai inovatoare intreprinderi, după numărul de salariaţi, cele mai inovatoare sunt întreprinderile mari, 28%, urmate de cele mijlocii,15,9% şi cele mici 13,5%. Ordinea se păstrează şi pentru cele două sectoare, industrie şi servicii.

In situaţia anului trecut, cifra de afaceri a întreprinderilor inovatoare a fost de 284,229 miliarde de lei preţuri curente, reprezentând 29,4% din cifra de afaceri totală a întreprinderilor. Valoarea totală a cheltuielilor alocate activităţii inovatoare a fost de 4,306 miliarde de lei preţuri curente. Din totalul cheltuielilor pentru activitatea inovatoare a întreprinderilor, 75,6% au fost alocate activităţii de cercetare-dezvoltare internă, 23,3% au reprezentat celelalte cheltuieli cu inovarea (exclusiv cheltuielile de CD) şi numai 1,1% din cheltuieli au fost alocate cercetării-dezvoltării externalizate (inclusiv întreprinderi din grupul propriu de întreprinderi).

În aceeaşi perioadă si anume 2016-2018, 12,7% din întreprinderile inovatoare au folosit cel puţin un tip de finanţare publică, iar dintre acestea, 9% au utilizat fondurile publice pentru activităţi de cercetare-dezvoltare, inovare.

Pe de altă parte, întreprinderile inovatoare care au identificat o serie de factori ce constituie adevărate obstacole în realizarea activităţilor inovatoare, iar cel mai important obstacol din acest mediu de activitate a fost costul prea mare pentru inovaţie (4,6%).

Sursa: Financiarul.ro.

Citește și