Legislația mediului: cum se reciclează deșeurile?

În ultimii ani atenția față de  mediu și gestionarea deșeurilor reprezintă o preocupare constantă la nivelul Uniunii Europene. În acest context, Consiliul UE a adoptat un nou pachet de măsuri, menite să  instituie norme pentru gestionarea deșeurilor și stabilește obiective cu forță juridică obligatorie pentru reciclare.

La nivel național ne confruntăm cu un grad foarte redus de colectare separată , iar cel mai recent Raport de ţară privind evaluarea aplicării politicilor de mediu ale UE arată că România reciclează doar 14% din cantitatea totală de deșeuri, iar aproape 70% din cantitatea de deșeuri generată este depozitată la gropile de gunoi. (sursa: zf.ro)

Reciclarea deșeurilor în context european

Statele membre impun îndeplinirea să obiectivelor specifice reciclării deșeurilor de ambalaje astfel : 55% până în 2023, 60% până în 2030, respectiv 65% până în anul 2035.

Pe lângă colectarea separată pentru hârtie și carton, sticlă, metale și materiale plastice, care este deja pusă în practică, se impune instituirea, până la 1 ianuarie 2025, a unor sisteme de colectare separată pentru textile și pentru deșeurile periculoase din gospodării. Până la 31 decembrie 2023, se impune colectarea separată a biodeșeurilor  sau reciclarea  la sursă (de exemplu, prin compostarea la domiciliu). 

Legislația la nivel național pentru reciclarea deșeurilor 

Legislația națională s-a aliniat la directivele europene prin actul normativ emis în 2020 – lege privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile. Aceasta prevede, începând cu 1 ianuarie 2021, implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor biodegradabile, extinderea colectării separate din ușă în ușă a biodeșeurilor în mediul urban, dublată de implementarea schemei „plătește pentru cât arunci“ și încurajarea compostării  individuale în gospodăriile din mediul rural.

Autoritățile administrației publice locale trebuie să elaboreze strategii și programe proprii pentru gestionarea deșeurilor biodegradabile și să asigure condiții pentru colectarea separată a materialelor sau deșeurilor destinate compostării.

Operatorii economici ce desfășoară activități de colectare sau compostare au obligația să raporteze autorităților de mediu datele și informațiile despre îndeplinirea obiectivelor de reciclare și valorificare.

S-au inițiat la nivel național campanii de informare și conștientizare a valorii pe care o au deșeurile de ambalaje ca resursă ce permite recuperarea materialelor, pe baza unui proces corect de separare și sortare. 

Rolul OIREP-urilor în aplicarea legislației privind reciclarea deșeurilor

Principalele instituții implicate în colectarea responsabilă din comunități și transmiterea către fluxurile de reciclare sunt autoritățile centrale și locale, alături de OIREP-uri (Organizații ce Implementează Obligațiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorilor), denumite anterior Organizații de Transfer de Responsabilitate (OTR).

În anul 2018 OTR-urile au fost transformate în OIREP-uri și au fost aplicate serie de schimbări în modul lor de organizare și în responsabilitățile de raportare. Scopul a rămas neschimbat: preluarea responsabilității privind atingerea țintelor de reciclare de la companiile care au obligații către Administraţia Fondului pentru Mediu și identificarea de alternative pentru reciclare în numele acestora.

OIREP-urile nu se ocupă în mod direct de reciclare, ci asigură trasabilitatea până la  reciclator pentru deșeurile provenite din ambalaje. OIREP-urile precum Marathon EPR colaborează cu producători, colectori și reciclatori pentru atingerea obiectivelor de reciclare impuse la nivel european pentru diferitele tipuri de deșeuri de ambalaje. 

E nevoie ca legislația mediului să fie respectată și aplicată de toate părțile  implicate: agenți economici, persoane fizice, organizații de mediu și autorități.Sunt necesare investiții în infrastructură și se impune creșterea eficienței la nivelul întregii activități de reciclare. 

În acest context rolul OIREP-urilor este foarte important, pentru că contribuie la o bună implementare a legislației și  se implică în conștientizarea și educarea la nivel național în legătură cu problemele de mediu.

Citește și