DECIZII DE SANCȚIONARE ADOPTATE DE CONSILIUL A.S.F. ÎN LUNA IULIE 2022

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna iulie a anului 2022, mai multe decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

PIAȚA DE CAPITAL

S.I.F. Banat Crișana S.A.

Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic la S.I.F. Banat Crișana S.A., au fost dispuse următoarele măsuri:

 • sancționarea cu avertisment a S.I.F. Banat – Crișana S.A.;
 • sancționarea cu avertisment a dlui. Bogdan Alexandru Drăgoi, în calitate de Președinte C.A. și Director General;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.600 lei a dnei. Teodora Sferdian, în calitate de Director General Adjunct;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.600 lei a dlui. Eugen Ioan Cristea, în calitate de ofițer de conformitate (RCCO);
 • sancționarea cu avertisment a dlui. Daniel Gavrilă, în calitate de Director Departament Investiții și persoană desemnată PCSB – CFT;
 • sancționarea cu avertisment a dlui. Rachid El Lakis, în calitate de analist investiții;
 • sancționarea cu avertisment a dlui. Gabor Horvath, în calitate de analist investiții;
 • sancționarea cu avertisment a dlui. Lucian Popa, în calitate de analist investiții;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.600 lei a dlui. Miron Urs, în calitate de analist investiții;
 • sancționarea cu avertisment a dnei. Laura Anca, în calitate de persoană desemnată PCSB – CFT;
 • sancționarea cu avertisment a dnei. Nicoleta Zoț, în calitate de persoană desemnată PCSB – CFT;
 • atenționarea dlui. Sorin Marica, în calitate de președinte al Comitetului de Nominalizare și Remunerare;
 • atenționarea dlui. Marcel Pfister, în calitate de membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare;
 • atenționarea dlui. Ionel Marian Ciucioi, în calitate de membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

 

Totodată, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor deficiențe/mitigarea unor riscuri.

Principalele deficiențe constatate au vizat unele aspecte privind cadrul procedural/organizatoric, activitatea operațională și gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate.

 

Amundi Asset Management S.A.I. S.A.

Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic la Amundi Asset Management S.A.I. S.A., au fost dispuse următoarele măsuri:

 • sancționarea cu avertisment a Amundi Asset Management S.A.I. S.A.;
 • sancționarea cu avertisment a dlui. Florin Dolea, în calitate de Director General;
 • atenționarea dlui. Ioan Marin Gheorghiu, în calitate de Director General Adjunct;
 • atenționarea dlui. Hannes Roubik, în calitate de membru al Consiliului de Administrație;
 • atenționarea dlui. Philipp Gamauf, în calitate de membru al Consiliului de Administrație;
 • atenționarea dlui. Stefano Pregnolato, în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

 

De asemenea, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor deficiențe/mitigarea unor riscuri.

Principalele deficiențe constatate au vizat unele aspecte privind activitatea funcției de audit intern, activitatea operațională și gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate.

 

Depozitarul Central S.A.

Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic la Depozitarul Central S.A. a fost impus un plan de măsuri pentru mitigarea unor riscuri/implementarea unor măsuri proactive.

 

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic la S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., au fost dispuse următoarele măsuri:

 • sancționarea cu avertisment a S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;
 • sancționarea cu avertisment a dlui. Filip Răzvan Szilagyi, în calitate de Președinte C.A. și Director General;
 • sancționarea cu avertisment a dnei. Andra Mucenic, în calitate de ofițer de conformitate (RCCO);
 • atenționarea dlui. Cătălin Nicolae Munteanu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație;
 • atenționarea dnei. Emilia Mihaela Bunea, în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

 

Totodată, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor deficiențe/mitigarea unor riscuri.

Principalele deficiențe constatate au vizat unele aspecte privind cadrul organizatoric, activitatea operațională și gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate.

 

S.S.I.F. Optimus Fintech S.A.

Ca urmare a valorificării rezultatelor analizei efectuate de către S.A.M.I.I.P. și S.S.C. cu privire la îndeplinirea condițiilor impuse prin autorizația de funcționare de către S.S.I.F. Optimus Fintech S.A. au fost dispuse următoarele măsuri:

 • sancționarea S.S.I.F. Optimus Fintech S.A. cu avertisment și cu suspendarea autorizației de funcționare pe o perioadă de 90 de zile în vederea adoptării următoarele măsuri necesare pentru remedierea situației, respectiv:
  1. majorarea capitalul social peste nivelul de 125.000 euro prevăzut de legislația în vigoare pentru desfășurarea activităților autorizate prin Decizia nr. 167/12.12.2019;
  2. înregistrarea societății ca membru al Fondului de Compensare a Investitorilor;
  3. numirea unui administrator pe postul vacant intervenit în componența C.A. în perioada suspendării autorizației de funcționare;
  4. numirea celui de al doilea director și a persoanei/persoanelor responsabile cu funcția de conformitate/administrare a riscurilor;
  5. aprobarea intenției de deținere a unei participații calificate în cazul unui nou acționar semnificativ.

 

ASIGURĂRI

Socetăți de asigurare

ABC Asigurări – sancționarea societății cu amendă în cuantum de 314.700 lei pentru:

 • nesepararea atribuțiilor realizate efectiv de funcțiile cheie instituite la nivelul societății;
 • funcționarea necorespunzătoare și inadecvarea mecanismelor de control intern al societății cu privire la activitatea de subscriere, în cadrul sistemului de guvernanță corporativă.

 

Sancționarea membrilor Consiliului de Administrație (CA) cu amendă, pentru fiecare membru, în cuantum de 11.700 lei  pentru delegarea de competențe ale CA către Comitetul de Managementul al Riscurilor.

 • Hristofor Mircea Florin – Președinte CA
 • Pascu Florin – membru CA
 • Fundeanu Mihaita Petrus – membru CA
 • Podolau Florea – membru CA
 • Radu Ioan – membru CA
 • Bindileu Elena Silvia – membru CA
 • Timofti Emil – membru CA

 

Euroins – Sancționarea cu amendă în cuantum de 125.400 lei a directorului general al societății, Tanja Blatnik, pentru netransmiterea la termen a situațiilor financiare anuale aferente anului 2021.

 

Intermediari

One Insurance Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L. – Sancționarea cu avertisment scris pentru efectuarea de modificări ale actului contitutiv al companiei de brokeraj fără aprobarea A.S.F. (respectiv prelungire mandat administrator pe 10 ani și schimbare sediu social).

 

Best AS Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L. – Sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare pentru nerespectarea art. 2 din Decizia A.S.F. nr. 19/12.01.2022 (respectiv netransmitere la A.S.F., în termen de 90 de zile, a documentației complete privind numirea unui nou conducător executiv).

 

PENSII PRIVATE

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. – Sancționarea domnului Dan – Valentin Gheorghe, în calitate de Director de Investiții în cadrul societății, cu amendă contravențională în cuantum de 5.600 de lei. În sarcina directorului de investiții s-au reținut fapte contravenționale reprezentând încălcarea regulilor de investire prudențială a activelor fondurilor de pensii private.

 

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

Sursa: ASF
Citește și