Comasarea terenurilor agricole deţinute de asociaţiile constituite de unităţile de cu

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind comasarea terenurilor agricole deţinute de asociaţiile agricole constituite de unităţile de cult.

Acest proiect reglementează cadrul juridic necesar reorganizării prin comasare a terenurilor agricole din extravilan deţinute de către asociaţiile agricole ale unităţilor de cult, organizate în scopul creării unor structuri de exploatare a suprafeţelor agricole deţinute şi creşterii potenţialului de exploatare a acestora, prin dezvoltarea unor ferme sau exploataţii agricole viabile economic.

„Terenurile agricole din extravilan, (…) aflate în proprietatea asociaţiei agricole a unităţilor de cult, precum şi cele dobândite ulterior de această asociaţie prin donaţie de la unităţile de cult, care au beneficiat de reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole ce au aparţinut acestora, conform prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 (…), vor fi reorganizate prin comasare, la cererea asociaţiei agricole, prin schimburi de terenuri, de suprafeţe egale, cu Agenţia Domeniilor Statului pe amplasamente agreate. Prevederile se aplică şi terenurilor agricole din extravilan retrocedate către unităţile de cult membre ale asociaţiilor agricole prin titluri de proprietate, proces verbal de punere în posesie sau prin validarea drepturilor de proprietate”, se arată în proiectul de lege.

Acesta mai spune că transferurile drepturilor de proprietate realizate în condiţiile prezentei legi „sunt scutite de la plata impozitului pe venitul obţinut din transferul terenurilor agricole”.

Au votat „pentru” 169 de deputaţi, 125 au fost „împotrivă” şi 10 s-au abţinut.

Sursa: News24.ro.

Citește și