In aprilie, câştigul salarial mediu net a coborât la 3.182 lei

In luna aprilie a anului in curs, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5.201 lei, cu 185 lei (-3,4%) mai mic decât în luna martie 2020, iar câştigul salarial mediu nominal net s-a situat la valoarea de 3.182 lei, în scădere faţă de luna precedentă cu 112 lei (-3,4%), arată datele Institutului Naţional de Statistică, publicate joi.

Astfel, valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice, respectiv 7.982 lei, iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante, de 1.340 lei.

Dar, comparativ cu luna aprilie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 2,2%.

Asadar, indicele câştigului salarial real a fost 99,5% pentru luna aprilie 2020, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, în timp ce indicele câştigului salarial real a fost 96,3%. Faţă de luna octombrie a anului 1990, indicele câştigului salarial real s-a situat 214,3%, cu 8,1 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna martie a acestui an, conform statisticii oficiale.

„În luna aprilie 2020, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut faţă de luna precedentă ca urmare a întreruperii/încetării activităţii sau a intrării în şomaj tehnic a multor agenţi economici, a nerealizărilor de producţie ori încasărilor mai mici (în funcţie de contracte/proiecte), a remunerării parţiale a salariaţilor din unele activităţi economice. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de acordarea în luna precedentă de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), cât şi a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mari faţă de medie, din unele activităţi economice”, notează INS.

In cazul câştigului salarial mediu net, cele mai semnificative scăderi s-au înregistrat după cum urmează: cu 29,1% în transporturi aeriene, cu 22,8% în fabricarea produselor din tutun, între 12% şi 19% în fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea de mobilă, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), hoteluri şi restaurante, fabricarea băuturilor, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, alte activităţi industriale n.c.a., activităţi de spectacole, culturale şi recreative, respectiv între 7,5% şi 11% în fabricarea produselor textile, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, spune INS.

În acelaşi timp, majorări semnificative ale câştigului salarial mediu net au fost consemnate în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+13,8%), precum şi în în activităţi de servicii anexe extracţiei (+10,8% ).

In acest context, creşteri cuprinse între 2,5% şi 10% au înregistrat activităţile de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrări audio şi activităţi de editare muzicala (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), extracţia cărbunelui superior şi inferior, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, extracţia minereurilor metalifere, telecomunicaţii, alte activităţi extractive.

La polul opus, în sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (-2,8%) şi în administraţia publică (-1%).

Pe de altă parte, în sănătate şi asistenţă socială, câştigul salarial mediu net a crescut cu 3,2%, comparativ cu luna precedentă, ca urmare a începerii acordării stimulentului de risc pentru personalul medical implicat în tratarea pacienţilor cu COVID-19, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Sursa: Financiarul.ro.

Citește și