PMB ar putea contracta o finanţare rambursabilă

Consilierii municipali, ai capitalei, vor dezbate, în şedinţa din 18 iunie, un proiect care vizează contractarea şi/sau garantarea unei finanţări rambursabile interne în valoare totală de până la 100.000.000 lei cu o perioadă de maturitate de până la 15 ani.

Contractarea finanţării se face pentru realizarea următoarelor investiţii: achiziţia a 100 de troleibuze cu autonomie şi 130 de autobuze hibrid (50.000.000 lei, cheltuieli estimate din cadrul finanţării) şi penetraţie Splaiul Independenţei – Ciurel – Autostrada Bucureşti-Piteşti; lărgire Şoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca şi Şoseaua Petricani; Pasaj Doamna Ghica (50.000.000 lei, cheltuieli totale estimate din finanţarea rambursabilă), se spune in proiect.

In numele şi pe seama municipiului Bucureşti, Primarul general va fi împuternicit să negocieze şi să semneze, termenii şi condiţiile finanţării rambursabile, contractul de finanţare rambursabilă internă, acordul de garantare aferent, precum şi orice alte modificări şi completări convenite de către părţile contractante.

Astfel, municipiul Bucureşti va putea garanta finanţarea rambursabilă cu veniturile proprii ale bugetului local. Serviciul datoriei publice nu reprezintă obligaţii sau răspunderi ale Guvernului României şi acesta va fi plătit din bugetul propriu al municipiului Bucureşti şi/sau din sumele obţinute din contractarea de finanţări rambursabile pentru refinanţarea datoriei publice locale, se menţionează în proiect.

In plus, in referatul de aprobare se reaminteşte că, pe 18 octombrie 2018, au fost adoptate două proiecte de hotărâre care vizează achiziţia a 100 de troleibuze cu autonomie şi 130 de autobuze hibrid. În vederea implementării, în decembrie 2018, a fost semnat un contract de finanţare nerambursabilă între Administraţia Fondului de Mediu (în calitate de finanţator) şi municipiul Bucureşti (în calitate de beneficiar), prin care se acordă o finanţare nerambursabilă de până la 340.000.000 de lei (reprezentând 80% din valoarea cheltuielilor eligibile).

Ulterior, în urma licitaţiilor, au fost semnate contracte cu Mercedes Benz, pentru furnizarea a 130 de autobuze hibrid (în valoare de 195.268.331 lei) şi cu asocierea Bozankaya Otomotiv – Sileo GMBH pentru furnizarea a 100 de troleibuze (în valoare de 207.646.300 lei).

„Pentru ca implementarea contractelor de furnizare mai sus-menţionate să se desfăşoare în condiţii optime, se estimează un necesar de 50.000.000 de lei în completarea sursei de finanţare nerambursabilă acordată de Administraţia Fondului pentru Mediu pentru acoperirea contribuţiei proprii a municipiului Bucureşti”, arată sursa citată.

Si in ce priveşte proiectele de infrastructură rutieră, se precizează că pentru o bună desfăşurare a acestora este necesară asigurarea unui flux de lichidităţi „în vederea respectării obligaţiilor contractuale ale municipiului Bucureşti, precum şi respectarea graficelor de execuţie” asumate de către antreprenori.

„În acest sens, este necesar să fie respectate atât termenele de plată, pentru evitarea înregistrării de penalităţi în cazul neachitării facturilor la termenele contractuale, cât şi graficul de lucrări planificat. (…) Buna practică a autorităţilor locale din România a arătat că prin accesarea de fonduri rambursabile pentru finanţarea investiţiilor publice de interes local se creează condiţiile optime pentru ca investiţiile să se poată derula în mod fluid, fără a fi afectate/întârziate de eventualele goluri de casă determinate de fondurile limitate ale bugetului local, care trebuie să susţină un necesar din ce în ce mai ridicat de proiecte de dezvoltare locală”, se mai menţionează în document.

Sursa: Financiarul.ro.

Citește și