Valentin Ionescu, ASF: Elaborarea unei strategii naționale pentru piața de capital urmărește întărirea măsurilor luate de ASF pentru consolidarea funcției de supraveghere

Conform raportului MSCI, România se află pe lista piețelor de frontieră, fiind singura țară dintre acestea care a înregistrat un upgrade. Acesta face referire la îmbunătățirea furnizării informațiilor relevante despre companii în limba engleză.

Sistemul nostru financiar este unul cross-border și este conectat la cel european, în primul rând, și la cel global, în al doilea rând. Prin urmare, evoluțiile globale influențează, prin propagarea contagiunii, atât piața financiară locală, cât și economia reală, a declarat Valentin Ionescu, director al Direcției de Strategie și Stabilitate Financiară a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Domnia sa a spus: “Abordarea privind riscurile a evoluat, devenind din ce în ce mai complexă, luând în considerare atât riscurile macro (abordare top-down), cât și riscurile micro (abordare bottom-up), mergând până la riscurile emergente legate de schimbările climatice și, mai nou, la riscurile legate de pandemie.

O serie de factori au amplificat volatilitatea activelor din toate piețele, contribuind la schimbarea bruscă a condițiilor financiare într-un timp foarte scurt. Încă de la începutul crizei, Autoritatea a luat o serie de măsuri pentru combaterea crizei COVID-19, măsuri menite să mențină stabilitatea sistemului financiar nebancar.

În acest sens, Autoritatea de Supraveghere Financiară are o abordare flexibilă, adaptabilă și proactivă, pentru a putea atenua riscurile emergente într-o perioadă atât de scurtă.

Referitor la dezvoltarea pieței de capital,  Autoritatea de Supraveghere Financiară a participat activ alături de reprezentanții piețelor și cei guvernamentali la diverse acțiuni și activități pentru a susține dezvoltarea pieței de capital locale, pentru a crește atractivitatea ei pe plan internațional, pentru a mări numărul de emitenți listați, etc.

Dintre acestea amintesc: revizuirea legislației aplicabile pentru simplificarea procedurilor de accesare a pieței de capital și îmbunătățirea mecanismului de funcționare a acesteia, creșterea transparenței prin impunerea unor principii mai bune de guvernanță corporativă, aplicarea standardelor internaționale de raportări contabile, traducerea și publicarea legislației în limba engleză, participarea la campanii de educație financiară pentru investitorii retail și nu numai, precum și susținerea dezvoltării pieței obligațiunilor.

Elaborarea unei strategii naționale pentru piața de capital este unul dintre proiectele în curs de desfășurare care urmărește întărirea măsurilor luate de ASF pentru consolidarea funcției de supraveghere, dar și pentru asigurarea unui cadru general unitar în sectorul piață de capital.

Scopul proiectului este elaborarea unei strategii naționale pentru piața de capital care să includă principii și măsuri de reglementare pentru stabilirea unui cadru coerent pentru dezvoltarea pieței de capital și facilitarea accesului la finanțare.

Strategia va fi elaborată in parteneriat cu MFP, pe baza unei analize a situației actuale a pieței de capital din România și a structurii acesteia, precum și pe identificarea principalelor probleme structurale ce reies din maparea cadrului de reglementare (legislația aplicabilă valorilor mobiliare, legislația în domeniul fiscal, etc). Consultantul ales pentru proiect este OECD.

Cu privire la includerea acțiunilor Banca Transilvania și Nuclearelectrica în indicii FTSE,  cele două companii au îndeplinit în luna iunie 2020 cerințele minime de lichiditate ale agenției FTSE Russell. Prin urmare, includerea acestora în seria de indici FTSE Global Equity Index Series (GEIS) este un pas firesc ca urmare a deciziei de clasificare a BVB în piață emergentă. Ne așteptăm în continuare la creșterea vizibilității pentru BVB și vom continua să lucrăm împreună cu reprezentanții pieței și autoritățile locale pentru a îmbunătăți lichiditatea și pentru a crește numărul companiilor care îndeplinesc aceste cerințe.

Cu toate acestea, FTSE Russell nu este singura agenție de rating urmărită cu interes de către investitorii instituționali, promovarea BVB în cadrul altor furnizori de rating internaționali putând contribui la creșterea vizibilității pieței de capital din România pe plan extern, în special din perspectiva marilor investitori, pentru care de multe ori cerințele prudențiale privind politica de portofolii permit diversificarea plasamentelor în anumite țări strict după criteriul clasificării piețelor de către cei mai mari furnizori globali.

Cu privire la perspectiva promovării Bursei de Valori București la statutul de piață emergentă de către MSCI, furnizorul global de indici a publicat în iunie 2020 cel mai recent raport Global Market Accessibility Review. Conform raportului, România se află pe lista piețelor de frontieră, fiind singura țară dintre acestea care a înregistrat un upgrade. Acesta face referire la îmbunătățirea furnizării informațiilor relevante despre companii în limba engleză.

Conform acestui raport, România îndeplinește criteriile calitative solicitate: gradul de deschidere față de investitorii străini; facilitarea intrărilor / ieșirilor de capital; eficiența cadrului operațional; tabloul concurențial; stabilitatea cadrului instituțional. Aspectele în continuare incerte se referă la împrumutul de acțiuni și la vânzarea în lipsă.

De asemenea, în cadrul de clasificare al piețelor conform MSCI se ține cont de trei criterii cantitative: dezvoltarea economică, mărimea și lichiditatea pieței și accesibilitatea pieței.

Potențialele companii eligibile pentru calificarea României ca piață emergentă sunt OMV Petrom (SNP), Romgaz (SNG), Banca Transilvania (TLV), BRD și Electrica (EL). Dintre acestea, cele care îndeplinesc cumulativ condițiile sunt SNG și TLV. Criteriile de dimensiune sunt îndeplinite în cazul a patru companii, mai puțin EL. În cazul criteriului stabilit de indicatorul ATVR, doar trei din cinci companii ating procentul de 15%, EL și SNP neîndeplinindu-l. Pentru ca BRD și SNP să devină companii eligibile, ar trebui crescută valoarea free – floatului, ori capitalizarea.
Desigur că listarea unor emitenți noi, companii publice sau private, ar putea crește semnificativ probabilitatea de obținere a statutului de piață emergentă și din partea MSCI.

Referitor la diversificarea produselor de la BVB și stadiul înființării Contrapărții Centrale, avansul piețelor este determinat în mare măsură de lichiditate, prin urmare creșterea nivelului de lichiditate poate fi un prim pas în dezvoltarea BVB. Acest lucru se poate realiza prin mai multe modalități, cum ar fi creșterea free-float existent, noi listări, diversificare de instrumente și cel mai important adoptarea de noi tehnologii pentru a reduce costurile și timpii de reacție. A se vedea platformele care folosesc tehnologii DLT (distributed ledger technology) care înregistrează succes din ce în ce mai mare.
Programul Fidelis din anul acesta, prin care Ministerul de Finanțe a emis titluri de stat pentru populație, prin Bursa de Valori București, a fost un pas în creșterea atractivității și diversificării instrumentelor listate.

Finalizarea proiectului CCP (contraparte centrală) ar aduce mai multă încredere în piața locală de capital, din partea tuturor categoriilor de investitori.

În ceea ce privește atragerea investitorilor de retail vs. concentrarea pe instituționali,  au fost adoptate soluții tehnice necesare dezvoltării activității de tranzacționare și post-tranzacționare, astfel încât sa se înlăture decalajul existent intre piața autohtonă si cele europene dezvoltate.

S-a acționat pentru înlăturarea barierelor birocratice legislative, astfel încât piața de capital românească sa devina atractiva pentru investitorii sofisticați.

În domeniul educației financiare se desfășoară programe educaționale pentru piața de capital in unitățile de învățământ si in rândul populației si prim mijloace mass-media.

Voi discuta și de rolul pieței de capital în dezvoltarea relațiilor de afaceri durabile.
Deși există un proiect de anvergură la nivel european privind Uniunea Piețelor de Capital, în prezent, aceasta are încă forma unui set de reglementări general aplicabile în UE privind investițiile, accesul la piață și la finanțare, nefiind structurat ca o uniune cu instituții distincte și set separat de reguli aplicabile entităților din statele membre, așa cum este cazul Uniunii Bancare. Autoritatea Europeană pentru Piețe Financiare (ESMA) este în continuare singura responsabilă pentru armonizarea practicilor de supraveghere prudențială și a conduitei la nivelul UE, Autoritatea Financiară din România fiind membră și participând la activitățile acesteia.

Dintre cele două segmente ale pieței de capital, în ultimii ani, piața organismelor de plasament colectiv a avut o dezvoltarea mai accelerată și s-a bucurat de o creștere importantă a activelor administrate pe termen lung, în ciuda turbulențelor generate de contextul COVID-19. Totuși, piața este încă dominată de fondurile de instrumente cu venit fix, lipsindu-i gradul de sofisticare și diversitatea de produse de acumulare și investire întâlnite pe piețele vest europene”.

Citește și