Ministerul Finanțelor a hotărât menținerea unor facilități fiscale avantajoase

Ministerul Finanțelor a hotărât menținerea unor facilități fiscale avantajoase, iar cotribuabilii care aveau datorii la buget în data de 31 martie 2020 pot solicita anularea dobânzilor și a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale până la 31 martie 2021, inclusiv, termen ce a fost prelungit prin OUG nr. 266/2020.

Conform unui comunicat al Ministerului Finanțelor, debitorii ce doresc să beneficieze de amnistierea fiscală prevăzută în OUG nr. 36/2020 trebuie să achite în totalitate obligațiile fiscale principale restante la data de 31 martie 2020 până la data depunerii cererii de anulare, să plătească integral obligațiile fiscale principae și accesorii restante exceptate de la amnistia fiscală și să depună toate declarațiile fiscale obligatorii completata integral, corect, conform cu realitate.

Altă facilitate fiscală menținută de Ministerul Finanțelor până la data de 31 martie 2021, inclusiv, este eșalonarea simplificată ce se acordă pentru sume de peste 500 de lei, in cazul persoanelor fizice și 5 000 de lei, în cazul persoanelor juridice, dispusă prin OUG nr. 181/2020.

Contribuabilii care vor să beneficieze de această facilitate fiscală trebuie să solicite acest lucru până la 31 martie 2021, să fi depus toate declarațiile fiscale obligatorii completate și să își fi plătit toate obligațiile bugetare restante la data declarării stării de urgență, să nu se afle în timpul insolvenţei sau în dizolvare sau să i se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară.

Pot beneficia de eşalonarea simplificată şi debitorii care se folosesc deja de eşalonarea la plată, conform Codului de procedură fiscală. Eşalonarea simplificată presupune plata unei dobânzi de 0,01% pe zi de întârziere, jumătate din dobânda uzuală prevăzută de Codul de procedură fiscală, fără constituirea de garanţii.

De asemenea, prin acelaşi act normativ, sfera obligaţiilor principale restante pentru care contribuabilii pot beneficia de mecanismul restructurării prevăzut în OG nr. 6/2019 se extinde şi la cele restante în perioada 31 iulie – 31 decembrie 2020. Celelalte termene prevăzute în OG nr. 6/2020 rămân neschimbate (termenul-limită pentru notificarea intenţiei de a beneficia de acest tip de restructurare a obligaţiilor fiscale este 31 martie 2021, iar cel pentru cererea de restructurare este 30 iunie 2021).

Citeste continuarea Ministerul Finanțelor a hotărât menținerea unor facilități fiscale avantajoase

Citește și