Fondul social european dispune de un buget de 88 de miliarde de euro

Comisia Europeană salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European şi statele membre ale UE din cadrul Consiliului cu privire la propunerea Comisiei de regulament privind Fondul social european Plus (FSE+), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Astfel, FSE+ va fi un instrument financiar esenţial pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, pentru sprijinirea creării de locuri de muncă şi pentru construirea unei societăţi echitabile şi favorabile incluziunii sociale. De asemenea, fondul le va furniza statelor membre resursele atât de necesare pentru redresarea societăţilor şi economiilor noastre în urma a crizei provocate de pandemia de COVID-19.

„Acest instrument financiar va reprezenta principala noastră modalitate de a investi în oameni şi de a construi o Europă mai socială şi mai favorabilă incluziunii pe măsură ce ieşim din criză. FSE+ va contribui la crearea mai multor şanse egale, precum şi la îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii, a condiţiilor de muncă şi a protecţiei sociale. El se va axa pe combaterea sărăciei şi pe dezvoltarea competenţelor adecvate pentru tranziţia digitală şi pentru tranziţia către o economie verde, punând accentul pe valoarea şi pe nevoile tinerilor: viitoarea noastră generaţie”, a afirmat Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele executiv pentru o economie în serviciul cetăţenilor.

Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă şi drepturi sociale, a declarat: „Fondul social european Plus investeşte în oameni. Salut acordul politic la care s-a ajuns, căci acest fond este mai important ca niciodată. Criza a expus riscului în special tinerii, copiii şi comunităţile vulnerabile. Trebuie să ne canalizăm energia către asigurarea incluziunii sociale. Este necesar să creăm noi oportunităţi de angajare şi să dezvoltăm o forţă de muncă rezilientă şi calificată, pregătită pentru tranziţia la o economie verde şi digitală. FSE+ va ajuta statele membre să reconstruiască o societate mai echitabilă şi mai favorabilă incluziunii, capabilă să combată sărăcia şi să ofere oportunităţi tuturor”.

În contextul financiar, FSE+ are un buget total de 88 de miliarde de euro (în preţurile din 2018) şi va investi în oameni, creând oportunităţi de angajare şi protejându-le, promovând incluziunea socială, combătând sărăcia şi dezvoltând competenţele necesare pentru tranziţia verde şi digitală. El va include, de asemenea, o cerinţă mai ambiţioasă de a investi în tineri şi de a aborda sărăcia în rândul copiilor, în conformitate cu propunerea Comisiei.

În temeiul acordului politico- social, FSE+ va investi în tineri, categoria cel mai greu încercată de criza socio-economică provocată de pandemia de COVID-19. Statele membre aflate peste media UE la numărul de tineri care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare (aşa numiţii „NEET” – not in employment, education or training – cu vârste între 15 şi 29 de ani) ar trebui să aloce cel puţin 12,5% din resursele care le revin din FSE+ pentru a-i ajuta pe aceşti tineri să obţină o calificare sau să-şi găsească un loc de muncă de bună calitate. Toate celelalte state membre trebuie să aloce o sumă adecvată din resursele care le revin din FSE+ pentru acţiuni specifice de sprijinire a măsurilor de ocupare a forţei de muncă în rândul tinerilor. Comisia îndeamnă statele membre să utilizeze această oportunitate, dar şi alte oportunităţi de finanţare existente, pentru a investi mai mult în măsurile de ocupare a forţei de muncă în rândul tinerilor.

În privinţa locurilor de muncă, FSE+ va sprijini grupurile cele mai vulnerabile afectate de pierderea locurilor de muncă şi de reducerea veniturilor (statele membre vor trebui să aloce cel puţin 25% din resursele care le revin din FSE+ pentru a promova incluziunea socială), va furniza ajutor alimentar şi asistenţă materială de bază grupurilor celor mai defavorizate, prin integrarea în FSE+ a actualului Fond de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD). Toate statele membre vor aloca cel puţin 3% din resursele care le revin din FSE+ în acest scop.

Mai mult, FSE+ va investi în copiii afectaţi de criză. Statele membre în care nivelul de sărăcie în rândul copiilor se situează peste media UE ar trebui să utilizeze cel puţin 5% din resursele care le revin din FSE+ pentru a aborda această problemă. Toate celelalte state membre trebuie să aloce o sumă adecvată din resursele care le revin din FSE+ pentru a combate sărăcia în rândul copiilor, iar Comisia le îndeamnă să utilizeze această oportunitate, dar şi alte oportunităţi de finanţare existente, pentru a spori în continuare investiţiile în combaterea sărăciei în rândul copiilor.

De asemenea, FSE+ va sprijini în mod direct inovarea socială prin intermediul noii componente a FSE+ privind ocuparea forţei de muncă şi inovarea socială, care dispune de un pachet financiar de 676 de milioane de euro.

Sursa: News24.ro.

Citește și