Sprijin pentru operatorii HORECA: Consiliul General al PMB îmbunătățește condițiile de avizare a teraselor din Centrul Vechi al Bucureștiului

Sebastian Buși, Consilier General și Președintele Comisiei pentru Mediul de afaceri, Comerț, Turism și Protecția Consumatorilor din cadrul Primăriei Municipiului București obține spații și zone de acces lărgite pentru terasele din Centrul Vechi al Bucureștiului.

În urma întâlnirilor și consultărilor cu reprezentanții mediului de afaceri din segmentul HORECA, puternic afectat de măsurile de restricție impuse de pandemia Covid-19, Consiliul General al Municipiului București va hotărâ săptămâna aceasta schimbarea Regulamentului de organizare și funcționare a teraselor în zonele protejate și în perimetrul Centrului Istoric București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București, pentru acordarea mai multor facilități operatorilor HORECA ce dețin terase în Centrul Istoric al Bucureștiului. Noile hotărâri ale PMB vor permite operatorilor de terase accesul mai multor oameni, în condițiile de siguranță prevăzute de hotărâre. Inițiativa aparține Consilierilor Generali PNL și Președintelui Comisiei pentru Mediul de afaceri, Comerț, Turism și Protecția Consumatorilor din cadrul PMB, Sebastian Buși, care este de asemenea și Președintele COAL (Clubul Oamenilor de Afaceri Liberali).

Regulamentul de organizare și funcționare a teraselor în zonele protejate și în perimetrul Centrului Istoric București propus spre aprobare prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București se modifică astfel în sensul lărgirii perimetrului de avizare – pe întreaga lungime a fațadei spațiului comercial deținut, cu posibilitatea amplasării de terase la imobilele învecinate. De asemenea, prin noua Hotărâre a PMB se stipulează și posibilitatea avizării teraselor pe străzile fără trotuare.

“Prin noile hotărâri adoptate am simplificat o muncă birocratică inutilă și am transparentizat activitatea de avizare a teraselor, astfel încât orice operator care se încadrează poate obține foarte rapid avizele necesare. Păstrăm deschis dialogul cu mediul de afaceri și vom continua să dezvoltăm măsuri care să le vină în sprijin, în această perioadă,” declară Consilierul PMB Sebastian Buși.

Conținutul integral al articolelor propuse spre modificare prin Hotărârea PMB:

Art 1 (1) “Prezentul regulament stabilește regulile de bază pentru desfășurarea activităților de alimentație publică pe terase sezoniere în Centrul Istoric București, pe domeniul public sau privat al Municipiului București, pe o perioadă de timp determinată, cuprinsă în intervalul 01 ianuarie – 31 decembrie al fiecărui an, numită în continuare sezon.

Art. 3. 2) Avizarea teraselor sezoniere se va face pe lungimea fațadei spațiului comercial deținut, cu păstrarea unui culoar de acces/ evacuare din imobil. De asemenea, se poate aviza amplasarea de terase la imobilele învecinate (stânga / dreapta sau vis-à-vis) cu condiția existenței acordului scris al proprietarului imobilului în cauză fără a stânjeni eventualele activități desfășurate în imobil și fără a bloca accesul în / din imobil.”

Art. 3 (3) Pe străzile fără trotuare avizarea teraselor se face cu condiția păstrării pe mijlocul străzii a unei zone libere continue, suficientă pentru asigurarea circulației pentru intervenții în caz de urgență a autospecialelor.

Art. 13 (2) În cazul în care se constată încălcarea în mod repetat de către operatorii economici a amplasamentelor avizate precum și a condițiilor de funcționare, Direcția Control din cadrul PMPLCMB va solicita anularea avizului eliberat de către Direcția Urbanism.

Citeste continuarea aici: Sprijin pentru operatorii HORECA: Consiliul General al PMB îmbunătățește condițiile de avizare a teraselor din Centrul Vechi al Bucureștiului

Citește și