Autoritatea de Supraveghere Financiară: Piaţa financiară non-bancară, motor de creştere economică. Potenţial uriaş

Raportul de stabilitate al Autorității de Supraveghere Financiară relevă faptul că sectorul financiar non-bancar a înregistrat o dublare a volumului activelor din 2014 până în prezent, existând în continuare perspective puternice de creștere. Astfel, activele pieței financiare nebancare au ajuns la peste 14% din Produsul Intern Brut, dintre acestea cea mai mare pondere având-o sistemul de pensii private, cu aproape 8%, urmat de fondurile de investiții cu 4,24% și de sectorul asigurărilor cu 2,24%. În același timp, capitalizarea Bursei de Valori București a atins nivelul de aproximativ 218 miliarde de lei, la finalul lunii septembrie a anului 2021. De asemenea, indicele BET, ce reflectă evoluția celor mai lichide nouăsprezece acţiuni ale BVB, a înregistrat recorduri istorice, în ultima perioadă.

Incluziune financiară scăzută, potenţial ridicat de creștere a piețelor

Calculele periodice efectuate privind incluziunea financiară a pieței financiare non-bancare, prin utilizarea unui indice multidimensional, indică faptul că dintre cele 21 de țări selectate în analiză, România se poziționează spre finalul clasamentului, nivelul indicatorului arătând că este o țară cu un nivel de incluziune financiară scăzut. Totodată, analiza, menționată în Raportul privind stabilitatea piețelor financiare nebancare, elaborat de ASF, sugerează o corelație pozitivă între valoarea activelor financiare în PIB și nivelul de incluziune a populației.

Creșterea gradului de incluziune financiară este strâns legată și de nivelul de educație financiară a populației. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, domnul Nicu Marcu a  explicat că programele de educație financiară ale Autorității, dezvoltate în ultimii 7 ani, pe mai multe paliere de adresabilitate, au avut o audiență semnificativă. Peste 162.000 de elevi, 18.100 de studenți și aproape 4.000 de profesori au asistat la cursurile și seminarele susținute de lectorii ASF, fapt care contribuie, în bună măsură, la schimbarea paradigmei privind incluziunea financiară. În cele din urmă, o piață financiară nu poate progresa în absența unor consumatori educați și informați.

Asigurările de sănătate, paralelă cu RCA şi CASCO. Cristian Roşu (ASF): Miză de sute de milioane de euro

Maturizarea sectorului financiar non-bancar, tot mai aproape

Totodată, analiza dinamicii celor trei piețe financiare non-bancare scoate în evidență un tablou care oferă perspective favorabile pentru următorii ani.

Momentan, piața locală de asigurări rămâne una dominată de asigurările auto, dar în ultimii ani a avut loc o creștere constantă a cererii consumatorilor pentru produse de asigurări mai variate, în special de sănătate, tendință amplificată de contextul pandemic. Asigurările de sănătate au cumulat în primele 9 luni ale anului 2021 prime brute subscrise în valoare de aproximativ 384 milioane lei, în creștere cu 9% față de aceeași perioadă a anului 2020.

Experții ASF susțin că, într-un orizont de timp mai lung, dezvoltarea pieței asigurărilor de sănătate poate îmbunătăți profitabilitatea societăților de asigurare prin reducerea dependenței de asigurările ce aduc pierderi mai ridicate, contribuind la o consolidare a stabilității întregii piețe a asigurărilor din România.

Fondurile de pensii private

Analiza ASF arată că fondurile de pensii private reprezintă investitori instituționali care sprijină, în principal, economia locală, fiind totodată și un factor de echilibru și de stabilitate al pieței financiare. La 30 septembrie 2021, valoarea totală a activelor fondurilor de pensii private (Pilonul II și Pilonul III) a atins nivelul de 90,43 miliarde de lei (18,28 miliarde de euro). Fondurile de pensii private au reușit să gestioneze eficient criza sanitară, astfel încât, în trimestrul al treilea al anului 2021, ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii private au înregistrat valori superioare celor anterioare izbucnirii crizei. În ceea ce privește sistemul de pensii private, riscurile rămân reduse datorită structurii acestuia, care prevede multiple mecanisme de protejare a drepturilor participanților, dar și datorită administrării diversificate și prudente a activelor.

Piața de capital

Toți indicii pieței de capital locale au înregistrat evoluții pozitive în primele 9 luni ale anului 2021, indicele BET având o creștere de 29% comparativ cu decembrie 2020. Creșterile au fost în aceeași tendință cu evoluțiile europene și internaționale, în care nivelul de stres s-a redus considerabil, chiar dacă riscurile persistă și pot escalada în situația transmiterii unor noi șocuri. La finalul lunii octombrie 2021, volatilitatea indicilor bursieri se menține una redusă, într-un regim mediu spre scăzut. Pentru piața organismelor de plasament colectiv, riscurile sunt gestionate adecvat prin diversificare și prin respectarea politicilor de investiții.

Valoarea totală tranzacționată pe piața Reglementată și SMT a atins nivelul de 14,01 miliarde lei în primele nouă luni ale anului 2021, în creștere cu 10% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, în același timp, numărul de tranzacții derulate la BVB s-a majorat cu 45%, comparativ cu intervalul similar al anului 2020.

PIața asigurărilor

“Diversificarea pieței asigurărilor, finanțarea tot mai accentuată a businessurilor prin intermediul pieței de capital și creșterea ponderii Pilonului III de Pensii și a Pensiilor Ocupaționale în strategiile de economisire pe termen lung ale populației reprezintă tot atâtea resorturi de creștere economică” precizează Nicu Marcu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară.
Testul de stres privind lichiditatea fondurilor de investiții din România, desfășurat pe parcursul anului 2021, a arătat o bună reziliență a industriei în fața unor șocuri severe.

Sursa: dcbusiness.ro
Citește și