Exercitarea profesiilor de medic, stomatolog si farmacist

Ministerul Sanatatii a decis sa reglementeze mai strict exercitarea profesiilor de medic, stomatolog si farmacist in Romania, introducand o serie de documente obligatorii pe care un candidat trebuie sa le depuna pentru angajarea pe un post.
Se reglementeaza mai strict exercitarea profesiilor de medic, stomatolog si farmacist in Romania. Modificarile au loc in contextul scandalului medicilor falsi care au practicat medicina pe teritoriul tarii noastre.

Pentru a exercita profesia de medic, medic stomatolog sau farmacist pe teritoriul Romaniei, unitatile sanitare publice si private trebuie sa solicite urmatoarele documente de la candidati:

-cererea in care se mentioneaza postul pentru care persoana interesata doreste sa concureze/angajeze
-diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, in original si copie, ce va fi certificata de un reprezentant al angajatorului
-documente privind schimbarea numelui,
-certificatul de membru al organizatiei profesionale sau avizul de practica temporara sau ocazionala a profesiei, din care sa rezulte ca profesionistul este avizat pe specialitatile si competentele in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea
-dovada prin care sa rezulte nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la articolele 455, 541 si 628 din legea 95/2006
-cazierul judiciar
-certificat medical din care sa rezulte ca este apt pentru exercitarea activitatii
-actul de identitate.

Se precizeaza ca documentele cu termen de valabilitate se depun la dosar in termenul specificat de lege. “In situatia persoanelor fizice independente, pe langa documentele mentionate (…), este necesar sa se solicite si certificatul de inregistrare de la…

Citeste continuarea Aici

Citește și