Transgaz vrea să achiziţioneze servicii de transport aerian

Transgaz Mediaş este o  societatea naţională de transport gaze naturale şi organizează o licitaţie deschisă pentru o achiziţie de servicii de transport aerian.Astfel achiziţia despre care este vorba, este în valoare de aproape două milioane de lei, incheiată într-un acord-cadru pentru o perioadă de doi ani.

„Entitatea contractantă intenţionează să încheie un acord-cadru având ca obiect servicii de transport aerian. Valoarea estimată minimă a acordului-cadru pentru doi ani este 197.686,00 euro (957.195,66 lei). Valoarea estimată maximă a acordului-cadru pentru doi ani este 395.372,01 euro (1.914.391,32 lei). Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent, care poate fi atribuit pe durata acordului cadru este de 10.705,01 euro (51.833,7 lei). Informaţii referitoare la încheierea acordului-cadru: a) numărul maxim de operatori economici care vor fi parte a acordului-cadru ce urmează să fie încheiat: procedura de achiziţionare a serviciilor de transport aerian se va finaliza cu un număr minim de 3 operatori economici, numărul maxim fiind nelimitat. Acordul-cadru se va încheia cu toţi operatorii economici ale căror oferte au fost declarate admisibile la finalizarea evaluării ofertelor; b) Frecvenţa de atribuire a contractelor subsecvente poate fi zilnică sau săptămânală c) Cantităţile minime şi maxime estimate care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează a fi atribuite pe durata acordului – cadru: este de minim 1 bilet de avion şi de maxim 30 bilete de avion d) Cantitatea minimă estimată care ar putea fi solicitată pe întreaga durata a acordului-cadru, respectiv 554 bilete de transport aerian. e) Cantitatea maximă estimată care ar putea fi solicitată pe întreaga durata a acordului-cadru, respectiv 1.108 bilete de transport aerian. f) Cantitatea maximă estimată care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează a fi atribuite pe durata acordului-cadru este de maxim 30 de bilete de avion”, se arată în anunţul publicat pe site-ul de licitaţii.

Acordul-cadru are o durată de doi ani de la data semnării acestuia, cu precizarea că contractul un se reînoieşte, având valoarea totală estimată este de 395.372.01 euro (1,91 milioane de lei). Iar achiziţia respectivă nu intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice.

În acest context, entitatea contractată are termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare până la 31 august 2020.

Sursa: Financiarul.ro.

Citește și