Lista terenurilor agricole situate în extravilan pentru conducta de gaze DN250 Pojorâta-Vatra Dornei

A fost aprobată lista terenurilor agricole situate în extravilan necesare pentru realizarea conductei de transport gaze naturale DN250 Pojorâta – Vatra Dornei, acest proiect fiind considerat de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale.

Tronsonul de conductă DN 250 Frasin-Câmpulung Moldovenesc-Pojorâta a fost deja executat, iar tronsonul de conductă Pojorâta-Vatra Dornei este în execuţie, potrivit unui comunicat al Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) remis AGERPRES.

„Amplasamentul obiectivului propus se află pe teritoriul administrativ al municipiului Vatra Dornei, respectiv al comunelor Sadova şi Pojorâta, judeţul Suceava. Lucrările de construcţie a conductei DN 250 Pojorâta – Vatra Dornei se vor desfăşura pe teritoriul următoarelor Unităţi Administrativ Teritoriale: Pojorâta, Vatra Dornei Judeţul Suceava. Terenurile înscrise în anexa la proiectul de hotărâre a Guvernului sunt scoase temporar din circuitul agricol pe întreaga durata de valabilitate a autorizaţiei de construire a conductei, fără a fi necesar obţinerea acordului deţinătorului terenului”, se arată în comunicat.

Iar procedura de scoatere temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor va respecta prevederile legale aplicabile.

Prin realizarea conductei se poate asigura alimentarea cu gaze naturale a localităţilor din zona de interes a obiectivului, respectiv localităţile Vatra Dornei, Pojorâta, Sadova, Iacobeni, Dorna Arini, Şaru Dornei, Dorna Candrenilo şi Fundu Moldovei, precum şi a unui număr de aproximativ 35.000 locuitori şi aproximativ 780 de agenţi economici.

Prin trecerea de la sistemul de încălzire cu combustibili solizi (lemne, păcură, etc) la sistemul de încălzire pe bază de gaze naturale, realizarea acestui proiect permite conectarea zonei la o nouă variantă de alimentare cu gaze naturale şi diversificarea surselor de energie pentru zona Pojorâta – Vatra Dornei.

Astfel se asigură reducerea emisiilor şi susţinerea producerii de energie din surse regenerabile şi se creează premisele reducerii defrişărilor în zonele ariilor natural protejate, precizează reprezentanţii ministerului.

Realizarea conductei de transport gaze naturale DN 250 Pojorâta-Vatra Dornei este oportună şi necesară pentru valorificarea activităţilor turistice şi de agreement.

„În urma eforturilor depuse de autorităţi şi agenţii economici din zonă, Vatra Dornei a fost atestată ca staţiune turistică de interes naţional. În zonă există staţiuni balneoclimaterice cu o paletă foarte largă de factori naturali, iar investiţiile private în domeniul turismului depăşesc 300 miliarde de lei”, se menţionează în comunicatul MEEMA.

Asadar, realizarea proiectului de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale „Conducta de transport gaze naturale DN250 Pojorâta – Vatra Dornei” nu presupune realizarea de foraje sau săpături profunde care să conducă la alterarea patului geologic, amestecarea straturilor şi orizonturilor sau alte efecte cu impact potenţial asupra geologiei. Mai mult, derularea proiectului nu presupune traversarea unor perimetre destinate conservării unor elemente, specii şi habitate, de interes conservativ.

Sursa: Financiarul.ro.

Citește și